Документ 397а-06, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 01.09.2001, основание - 2341-III

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

( Указ втратив чинність на підставі Кодексу
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131
Закону
N 200-IV ( 200-15 ) від 24.10.2002, ВВР, 2002, N 51, ст.371 )

Про кримінальну відповідальність за посів південних
маньчжурських і південних чуйських конопель

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1964, N 29, ст. 397 )

Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
Встановити кримінальну відповідальність за посів південних
маньчжурських і південних чуйських конопель, у зв'язку з чим
доповнити статтю 230 Кримінального кодексу Української ( 2001-05 ,
2002-05 ), виклавши її в такій редакції:
"С т а т т я 230. Посів опіумного маку, індійських, південних
маньчжурських і південних чуйських конопель
Посів опіумного маку або індійських конопель без відповідного
дозволу, а також посів південних маньчжурських або південних
чуйських конопель - карається виправними роботами на строк до одного року з
конфіскацією посівів".

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР Д.КОРОТЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР А.ЗЛЕНКО
м. Київ, 9 липня 1964 р.вверх