Document 3948-XII, valid, current version — Adoption on February 4, 1994
( Last event — Entry into force, gone March 13, 1994. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 16 Закону
України "Про пенсійне забезпечення"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 24, ст.179 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести до статті 16 Закону України "Про пенсійне
забезпечення" ( 1788-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992
р., N 3, ст.10) зміни, виклавши її в такій редакції:

"Стаття 16. Пенсії за віком інвалідам, учасникам війни,
сім'ям загиблих (померлих) військовослужбовців та
осіб начальницького і рядового складу органів
внутрішніх справ
Військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу
органів внутрішніх справ, які брали участь у бойових діях, а також
ті, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва,
одержаних при захисті Батьківщини або при виконанні інших
обов'язків військової служби (службових обов'язків), або внаслідок
захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті чи виконанням
інтернаціонального обов'язку, а також батьки і дружини (якщо вони
не взяли повторний шлюб) військовослужбовців, осіб начальницького
і рядового складу органів внутрішніх справ, які померли (загинули)
у період проходження військової служби (виконання службових
обов'язків) чи після звільнення зі служби, але внаслідок
поранення, контузії, каліцтва, одержаних при виконанні обов'язків
військової служби (службових обов'язків), захворювання,
пов'язаного з перебуванням на фронті, ліквідацією наслідків
Чорнобильської катастрофи чи виконанням інтернаціонального
обов'язку, мають право на пенсію: чоловіки - після досягнення 55 років і при стажі роботи не
менше 25 років; жінки - після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше
20 років".

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 4 лютого 1994 року
N 3948-XIIon top