Document 394-2018-п, valid, current version — Adoption on May 23, 2018
( Last event — Entry into force, gone May 26, 2018. Take a look at the history? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 23 травня 2018 р. № 394
Київ

Про внесення змін у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1699; 2005 р., № 40, ст. 2544; 2017 р., № 101, ст. 3122) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 травня 2018 р. № 394

ЗМІНИ,
що вносяться у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298

1. Підрозділ “Керівні працівники” розділу III викласти в такій редакції:

“Керівні працівники


Керівники (головний лікар, директор, начальник, завідувач) закладів охорони здоров’я, установ соціального захисту населення (у тому числі притулків для дітей служб у справах дітей, центрів соціально-психологічної допомоги, соціально-психологічної реабілітації дітей, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, центрів ресоціалізації наркозалежної молоді, центрів соціальної підтримки дітей та сімей), баз та складів спеціального медичного постачання

12-18

Директор центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

14-18

Директор (начальник) будинку відпочинку (творчості), пансіонату, бази, профілакторію

9-13

Завідувач аптечного закладу

10-13

Завідувачі відділень (соціальної допомоги вдома, соціально-побутової та медико-соціальної реабілітації, стаціонарного проживання, грошової та натуральної допомоги, термінового влаштування дітей, для батьків з дітьми, невідкладної допомоги сім’ї, денного перебування сімей з дітьми з обмеженням життєдіяльності тощо); малого групового будиночка; соціальної квартири; територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян

11-15

Начальник відділу центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

13-15

Завідувач аптеки лікувально-профілактичного закладу, головна медична сестра

9-12

Завідувачі відділів з основної діяльності аптечних закладів

8-12

Начальник планово-економічного відділу; головні фахівці закладів охорони здоров’я, установ соціального захисту населення, аптечних установ

8-12

Начальники (завідувачі) відділів, служб та інших підрозділів; завідувач аптечного пункту (кіоску)

7-11”.

2. Розділ XXXIV виключити.on top