Document 394-IV, valid, current version — Entry into force on January 29, 2003

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 255 Кодексу
України про адміністративні правопорушення
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 13, ст.91 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Пункт 1 частини першої статті 255 Кодексу України про
адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості
Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) доповнити
абзацом такого змісту:
"служби державної охорони природно-заповідного фонду України
(стаття 91)".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 26 грудня 2002 року
N 394-IVon top