Document 393-XIV, invalid, current version — Loss of force on April 1, 2011, on the basis - 2755-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }
Про внесення зміни до Закону України
"Про оподаткування прибутку підприємств"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 9-10, ст.66 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Абзац другий пункту 13.9 статті 13 Закону України "Про
оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст.181; 1998 р., N 10,
ст.35, N 18, ст.94) виключити.
Встановити, що абзац другий пункту 13.9 статті 13 цього
Закону не застосовується до доходів та витрат, отриманих і
проведених з 1 липня 1997 року.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Кабінету Міністрів України:
у двотижневий термін привести свої рішення у відповідність з
цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими органами
виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність з
цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 14 січня 1999 року
N 393-XIVon top