Document 3914-XII, current version — Adoption on February 2, 1994


 
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
 
Про внесення змін до Постанови Верховної Ради
України "Про порядок введення в дію Закону України
"Про дорожній рух"

 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 22, ст.146 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     Пункт 1 Постанови Верховної Ради України від 28 січня 1993 року "Про порядок введення в дію Закону України "Про дорожній рух" ( 2953-12 ) викласти у такій редакції:
     "1. Ввести в дію Закон України "Про дорожній рух" від дня його опублікування (16 липня 1993 року).
     П'ята частина статті 29 не стосується власників таких автомобілів, які придбані і зареєстровані в органах Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України до 16 липня 1993 року.
     Дозволити органам Державної автомобільної інспекції зареєструвати автомобілі з правим розташуванням керма, які були придбані і ввезені в Україну до дня введення в дію Закону України "Про дорожній рух" ( 3353-12 ), тобто до 16 липня 1993 року".

 
 Голова Верховної Ради України               І.ПЛЮЩ 
м.Київ, 2 лютого 1994 року
N 3914-XIIon top