Document 39-96-п, invalid, current version — Loss of force on May 11, 2006, on the basis - 617-2006-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 10 січня 1996 р. N 39
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 617 ( 617-2006-п ) від 11.05.2006 }
Про зміну розмірів відшкодування
населенням вартості житлово-комунальних послуг

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Установити з 1 січня 1996 р. квартирну плату в межах норм,
визначених чинним законодавством, у розмірі 10 тис. крб. за 1 кв.
метр загальної площі (з урахуванням податку на добавлену
вартість). За надлишки площі розмір квартирної плати збільшується
в 1,2 раза. 2. Уряду Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям: під час визначення рівня тарифів для населення на послуги
водо-, теплопостачання, водовідведення забезпечити з 1 січня
1996 р. відшкодування населенням вартості цих послуг (з
урахуванням податку на добавлену вартість) у розмірі не менше 60
відсотків; посилити контроль за правильністю застосування тарифів на
житлово-комунальні послуги для населення, вживати заходів до
економії паливно-енергетичних та інших ресурсів (вугілля, газу,
електроенергії, води, хімічних матеріалів тощо), не допускаючи
безпідставного завищення собівартості на зазначені послуги; посилити вимогливість до житлово-комунальних підприємств щодо
підвищення якості послуг, що надаються населенню. 3. Міністерству економіки разом з Міністерством фінансів,
Антимонопольним комітетом, Головною державною податковою
інспекцією, Державним комітетом у справах захисту прав споживачів
провести перевірки на підприємствах житлово-комунального
господарства, корпорації "Укргаз" за підсумками роботи за 1995 рік
правильності віднесення витрат на собівартість продукції (робіт,
послуг), застосування цін і тарифів, якості надання послуг,
додержання вимог антимонопольного законодавства, а також
використання бюджетних коштів (дотацій) в регіонах і до 1 квітня
1996 р. доповісти про результати Кабінетові Міністрів України.

Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.18on top