Document 39-2018-п, valid, current version — Adoption on January 31, 2018
( Last event — Entry into force, gone February 2, 2018. Take a look at the history? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 31 січня 2018 р. № 39
Київ

Про внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2017 р. № 769 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 83, ст. 2544), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 січня 2018 р. № 39

ЗМІНИ,
що вносяться да Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтрмки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України

1. Абзац другий пункту 2 після слів «місцевої ради» доповнити словами «, а в разі її відсутності відповідної військово-цивільної адміністрації».

2. Пункти 6 і 7 викласти в такій редакції:

«6. Виконавчі органи відповідних місцевих рад, а в разі їх відсутності відповідні військово-цивільні адміністрації подають переліки об'єктів і заходів, видатки на які здійснюватимуться за рахунок субвенції, на погодження до МТОТ.

7. Місцеві ради, а в разі їх відсутності відповідні військово-цивільні адміністрації в місячний строк після погодження з МТОТ забезпечують затвердження відповідних переліків об'єктів і заходів та подають МТОТ інформацію про затверджені місцевими бюджетами обсяги співфінансування та суми субвенції в розрізі кожного заходу.

На підставі зазначеної інформації МТОТ здійснює підготовку і внесення в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України відповідного проекту розподілу субвенції між місцевими бюджетами.».

3. Пункт 12 після спів «місцевих рад» доповнити словами «, а в разі їх відсутності відповідні військово-цивільні адміністрації».on top