Document 3890-XII, valid, current version — Revision on September 1, 2001, on the basis - 2341-III

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до Кримінального
кодексу України і Кодексу України про
адміністративні правопорушення щодо посилення
відповідальності за порушення законодавства
про валютне регулювання

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 20, ст.114 )
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131
- набуває чинності 01.09.2001 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести такі зміни і доповнення до законодавчих актів України:
( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III
( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )

II. У Кодексі України про адміністративні правопорушення
( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р.,
додаток до N 51, ст.1122; 1985 р., N 17, ст.415; N 24, ст.553;
N 44, ст.1056; 1986 р., N 15, ст.326, N 27, ст.539, N 52, ст.1057;
1987 р., N 12, ст.226, N 25, ст.ст.453, 454, N 35, ст.674, N 49,
ст.1009, N 50, ст.1016; 1988 р., N 33, ст.808, N 52, ст.1184;
1989 р., N 19, ст.182, N 22, ст.236, N 49, ст.673; 1990 р., N 5,
ст.ст.59, 60, N 12, ст.194, N 18, ст.278, N 20, ст.313, N 22,
ст.367, N 34, ст.501; 1991 р., N 7, ст.45, N 8, ст.56, N 11,
ст.106; Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 39, ст.514,
N 40, ст.527, N 45, ст.600; 1992 р., N 5, ст.40, N 32, ст.457,
N 35, ст.511, N 39, ст.ст.570, 571, N 47, ст,648; 1993 р., N 6,
ст.35, N 12, ст.100; N 15, ст.ст.131, 134, N 18, ст.189, N 22,
ст.232, N 24, ст.256, N 34, ст.ст.354, 355, N 46, ст.427):
1. Статтю 162 викласти в такій редакції: "Стаття 162. Порушення правил про валютні операції Незаконні скуповування, продаж, обмін, використання валютних
цінностей як засобу платежу або як застави, якщо вартість предмета
незаконної операції не перевищує двадцяти мінімальних розмірів
заробітної плати,- тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі до п'ятдесяти
мінімальних розмірів заробітної плати з конфіскацією валютних
цінностей". 2. У частині третій статті 21 слова і цифри "частинами першою
і другою статті 162, статтями" замінити цифрами "162". 3. З частини першої статті 218 слова і цифри "частиною
третьою статті 162, статтями" виключити. 4. У статті 222: у частині першій слова "незаконні операції з іноземною
валютою і платіжними документами" замінити словами "порушення
правил про валютні операції", а слова і цифри "частини перша і
друга статті 162, статті" замінити цифрами "162"; у пункті 1 частини другої слова і цифри "частинами першою,
другою статті 162, статтею" замінити цифрами "162". 5. З абзацу другого пункту 1 частини першої статті 255 слова
і цифри "частина третя статті 162, статті" виключити. 6. У частині другій статті 277 слова і цифри "частинами
першою і другою статті 162, статтями" замінити словом і цифрами
"статтею 162".

Президент України Л.КРАВЧУК
м.Київ, 28 січня 1994 року
N 3890-XIIon top