Document 389/2003, invalid, current version — Loss of force on January 1, 2008, on the basis - 1234/2007

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 1234/2007 ( 1234/2007 ) від 18.12.2007 }
Про надбавки військовослужбовцям Збройних Сил
України, Міністерства внутрішніх справ України,
Адміністрації Державної прикордонної служби України
та Управління державної охорони
України за безперервну службу
( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 1227/2003 ( 1227/2003 ) від 29.10.2003 )
( Чинність Указу з 1 січня 2005 року поширено на
військовослужбовців Державної спеціальної служби
транспорту згідно з Указом Президента
N 4/2005 ( 4/2005 ) від 05.01.2005 )

( В Указі слова "Державний комітет у справах охорони
державного кордону", "Голова Державного комітету у
справах охорони державного кордону" в усіх
відмінках та "і прикордонних військах" замінено
відповідно словами "Адміністрація Державної
прикордонної служби", "Голова Державної
прикордонної служби" у відповідних відмінках та
"військах, у Державній прикордонній службі" згідно
з Указом Президента N 1227/2003 ( 1227/2003 ) від
29.10.2003 )

З метою підвищення рівня соціального захисту
військовослужбовців Міністерства оборони України, Міністерства
внутрішніх справ України, Адміністрації Державної прикордонної
служби України та Управління державної охорони України
п о с т а н о в л я ю:
1. Надати Міністрові оборони України, Міністрові внутрішніх
справ України, Голові Державної прикордонної служби України та
Начальнику Управління державної охорони України право
встановлювати військовослужбовцям відповідно Збройних Сил України,
внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України,
Адміністрації Державної прикордонної служби України та Управління
державної охорони України щомісячні надбавки за безперервну
військову службу в Збройних Силах України, внутрішніх військах, у
Державній прикордонній службі та Управлінні державної охорони
України у відсотках до грошового забезпечення, які мають високі
результати у службовій діяльності, залежно від стажу служби в
таких розмірах:
понад 5 років - до 10;
понад 10 років - до 30;
понад 15 років - до 50;
понад 20 років - до 70;
понад 25 років - до 90 відсотків.
Порядок і умови виплати зазначених надбавок визначаються
Міністром оборони України, Міністром внутрішніх справ України,
Головою Державної прикордонної служби України та Начальником
Управління державної охорони України.
2. Виплату надбавок відповідно до цього Указу здійснювати з
1 травня 2003 року за рахунок коштів, передбачених у Державному
бюджеті України на утримання Збройних Сил України, Міністерства
внутрішніх справ України, Адміністрації Державної прикордонної
служби України та Управління державної охорони України.
3. Кабінету Міністрів України передбачати під час розроблення
проектів законів про Державний бюджет України на 2004 та наступні
роки видатки на грошове забезпечення військовослужбовців Збройних
Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Адміністрації
Державної прикордонної служби України та Управління державної
охорони України з урахуванням надбавок, установлених цим Указом.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 5 травня 2003 року
N 389/2003on top