Document 388/96-ВР, previous version — Revision on September 1, 2001, on the basis - 2341-III
( Attention! This version is not current. Go to current edition? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до Кримінального,
Кримінально-процесуального кодексів України і Кодексу
України про адміністративні правопорушення щодо
посилення відповідальності за посягання на життя,
здоров'я і майно суддів, працівників правоохоронних
органів, осіб, які беруть участь в охороні
громадського порядку, та громадян

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 46, ст.249 )
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26,
ст.131 )

З метою посилення відповідальності за посягання на життя,
здоров'я і майно суддів, працівників правоохоронних органів, осіб,
які беруть участь в охороні громадського порядку, та громадян
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів
України:
( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III
( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )
II. У частині першій статті 112 Кримінально-процесуального
кодексу України ( 1001-05, 1002-05 ) цифри "176-5" виключити.
III. У статті 185 Кодексу України про адміністративні
правопорушення ( 80731-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР,
1984 р., додаток до N 51, ст.1122): у назві та абзаці першому слова "народного дружинника"
замінити словами "члена громадського формування з охорони
громадського порядку", а слова "чи образа його" виключити; в абзаці другому слова "в розмірі двохсот карбованців"
замінити словами "до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 2 жовтня 1996 року
N 388/96-ВРon top