Про затвердження Порядку прийняття в експлуатацію об'єкта “Будівництво Бескидського тунелю”
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine; Procedure, Typical Form, Act, Certificate on May 10, 2018385
Document 385-2018-п, valid, current version — Adoption on May 10, 2018
( Last event — Entry into force, gone May 22, 2018. Take a look at the history? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 10 травня 2018 р. № 385
Київ

Про затвердження Порядку прийняття в експлуатацію об’єкта “Будівництво Бескидського тунелю”

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок прийняття в експлуатацію об’єкта “Будівництво Бескидського тунелю”, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2018 р. № 385

ПОРЯДОК
прийняття в експлуатацію об’єкта “Будівництво Бескидського тунелю”

1. Цей Порядок визначає особливості процедури прийняття в експлуатацію об’єкта “Будівництво Бескидського тунелю” (далі - об’єкт).

2. Прийняття в експлуатацію об’єкта здійснюється відповідно до акта готовності об’єкта до експлуатації згідно з додатком 1 шляхом отримання сертифіката згідно з додатком 2.

Датою прийняття об’єкта в експлуатацію є дата видачі сертифіката.

Сертифікат після завершення всіх робіт підлягає заміні на сертифікат згідно з додатком 7 до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 “Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 32, ст. 1359; 2015 р., № 78, ст. 2599).

3. Для отримання сертифіката замовник подає особисто або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю заяву про прийняття в експлуатацію об’єкта та видачу сертифіката за формою згідно з додатком 8 до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461, до якої додається акт готовності об’єкта до експлуатації.

4. Орган державного архітектурно-будівельного контролю приймає подані замовником заяву, акт готовності об’єкта до експлуатації та проводить відповідно до законодавства перевірку достовірності відомостей, зазначених у поданих документах, відповідності об’єкта проектній документації, вимогам будівельних норм, стандартів і правил, за результатами якої складається довідка за формою згідно з додатком 10 до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461.

Під час розгляду питання прийняття в експлуатацію об’єкта орган державного архітектурно-будівельного контролю має право оглядати об’єкт із здійсненням фото- та відеофіксації, відбирати зразки продукції, призначати експертизу, одержувати проектну та виконавчу документацію, яка визначена будівельними нормами, стандартами і правилами, отримувати матеріали, відомості, довідки, пояснення з питань, що виникають під час огляду об’єкта, та залучати до огляду в разі потреби установи, організації, у тому числі громадські об’єднання осіб з інвалідністю, державні органи (їх консультативно-дорадчі органи).

У разі потреби під час розгляду питань, пов’язаних з видачею сертифіката, орган державного архітектурно-будівельного контролю може звернутися до державних органів з метою отримання відповідних висновків.

Неподання таких висновків у встановлений строк не є підставою для продовження строку видачі сертифіката або відмови в його видачі.

5. Строки виконання окремих видів робіт та їх оплати (перелік робіт, зазначений в акті готовності об’єкта до експлуатації), які не впливають на функціонування об’єкта в цілому, можуть бути перенесені на строк, необхідний для їх завершення, який визначається договорами, укладеними з дотриманням вимог законодавства.

При цьому замовник робить відповідний запис в акті готовності об’єкта до експлуатації, зокрема зазначає види робіт, строки виконання яких переносяться.

6. Орган державного архітектурно-будівельного контролю протягом десяти робочих днів з дати реєстрації заяви приймає рішення про видачу сертифіката або про відмову в його видачі.

Сертифікат виготовляється в одному примірнику та видається замовнику (уповноваженій ним особі), який повинен зберігати його протягом всього періоду експлуатації об’єкта.

Підставою для відмови у видачі сертифіката є:

неподання документів, необхідних для прийняття рішення про видачу сертифіката;

виявлення недостовірних відомостей у поданих документах;

невідповідність об’єкта проектній документації та/або вимогам будівельних норм, стандартів і правил.

У разі прийняття рішення про відмову у видачі сертифіката орган державного архітектурно-будівельного контролю надсилає замовнику (уповноваженій ним особі) протягом десяти робочих днів з дати реєстрації заяви рішення з обґрунтуванням причин відмови за формою згідно з додатком 11 до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461.

Після усунення недоліків, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі сертифіката, замовник може повторно звернутися до органу державного архітектурно-будівельного контролю для видачі сертифіката.

Рішення про відмову у видачі сертифіката може бути розглянуто у порядку нагляду (без права видачі сертифіката) Держархбудінспекцією або оскаржено до суду.

7. Сертифікат, отриманий відповідно до цього Порядку, є підставою для вчинення дій, визначених статтею 39 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”.Додаток 1
до Порядку

АКТ
готовності об’єкта до експлуатації


Додаток 2
до Порядку

СЕРТИФІКАТon top