Document 385-2011-р, invalid, current version — Loss of force on April 2, 2013, on the basis - 180-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 11 травня 2011 р. N 385-р
Київ
{ Розпорядження втратило чинність на підставі Постанови КМ
N 180 ( 180-2013-п ) від 13.03.2013 }
Про утворення робочої групи з питань удосконалення
законодавства щодо створення економічних
стимулів для поліпшення умов праці

1. Утворити робочу групу з питань удосконалення законодавства
щодо створення економічних стимулів для поліпшення умов праці у
складі згідно з додатком.
Надати голові робочої групи право вносити в разі потреби
зміни до її складу.
2. Міністерству соціальної політики за результатами
діяльності робочої групи забезпечити підготовку відповідних
проектів нормативно-правових актів.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 11 травня 2011 р. N 385-р
СКЛАД
робочої групи з питань удосконалення
законодавства щодо створення економічних
стимулів для поліпшення умов праці

ТІГІПКО - Віце-прем'єр-міністр України -
Сергій Леонідович Міністр соціальної політики,
голова робочої групи
МІРОШНИЧЕНКО - перший заступник голови Олексій Валентинович Спільного представницького
органу сторони роботодавців на
національному рівні, заступник
голови робочої групи
(за згодою)
АНІЩЕНКО - перший заступник Міністра Олександр Володимирович охорони здоров'я
МЕЛЬНИКОВ - директор виконавчої дирекції
Юрій Євгенович Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на
виробництві та професійних
захворювань (за згодою)
УКРАЇНЕЦЬ - заступник голови Федерації Сергій Якович професійних спілок (за згодою)
ХОХОТВА - Голова Державної служби Олександр Іванович гірничого нагляду та
промислової безпеки
ЧЕРКАСОВ - Голова Державної інспекції з
Андрій Володимирович питань праціon top