Document 3815-XII, current version — Adoption on December 24, 1993

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про порядок введення в дію Закону України "Про
Національний архівний фонд і архівні установи"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 15, ст. 87 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про Національний архівний фонд
і архівні установи" ( 3814-12 ) з дня його опублікування.
Встановити, що стаття 18 цього Закону в частині вилучення
документів з Національного архівного фонду вводиться в дію з
січня 1996 року.
2. Віднести до складу Національного архівного фонду архівні
документи, які на час введення в дію цього Закону знаходяться на
державному обліку.
3. До приведення законодавства України у відповідність із цим
Законом застосовуються чинні законодавчі акти, а також декрети,
розпорядження, постанови Уряду України, якщо вони не суперечать
цьому Закону.
4. Кабінету Міністрів України: - підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України
пропозиції щодо змін і доповнень до законодавства України у
зв'язку з прийняттям Закону України "Про Національний архівний
фонд і архівні установи"; - привести декрети, розпорядження, постанови Уряду України у
відповідність із цим Законом, а також забезпечити перегляд і
скасування міністерствами та іншими центральними органами
державної виконавчої влади України своїх нормативних актів, що
суперечать зазначеному Закону; - прийняти загальнодержавну Програму розвитку архівної
справи, забезпечити здійснення невідкладних заходів щодо
вдосконалення діяльності архівних установ відповідно до цього
Закону; - розглянути питання про створення в системі Головного
архівного управління при Кабінеті Міністрів України
науково-дослідного інституту з архівної справи та
документознавства.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м.Київ, 24 грудня 1993 року
N 3815-XIIon top