Document 3806-XII, valid, current version — Adoption on December 24, 1993
( Last event — Entry into force, gone February 1, 1994. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до Кодексу
України про адміністративні правопорушення

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 13, ст.69 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення
( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р.,
додаток до N 51, ст.1122) такі зміни і доповнення:
1. Доповнити Кодекс статтями 195-1 - 195-3 такого змісту:
"Стаття 195-1. Порушення порядку розробки, виготовлення,
реалізації спеціальних засобів самооборони
Порушення порядку розробки, виготовлення, реалізації
спеціальних засобів самооборони - тягне за собою накладення штрафу від одного до двох
мінімальних розмірів заробітної плати з конфіскацією спеціальних
засобів самооборони або без такої. Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано
адміністративному стягненню за порушення, передбачене частиною
першою цієї статті, - тягнуть за собою накладення штрафу від трьох до п'яти
мінімальних розмірів заробітної плати з конфіскацією спеціальних
засобів самооборони.
Стаття 195-2. Порушення порядку придбання, реєстрації або
обліку газових пістолетів і револьверів та
патронів до них
Порушення порядку придбання, реєстрації або обліку газових
пістолетів і револьверів та патронів до них - тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до
двох мінімальних розмірів заробітної плати з конфіскацією газових
пістолетів і револьверів та патронів до них або без такої, а на
службових осіб - від трьох до п'яти мінімальних розмірів
заробітної плати з конфіскацією газових пістолетів і револьверів
та патронів до них або без такої.
Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано
адміністративному стягненню за порушення, передбачене частиною
першою цієї статті, - тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від трьох до
п'яти мінімальних розмірів заробітної плати з конфіскацією газових
пістолетів і револьверів та патронів до них, а на службових осіб -
від п'яти до десяти мінімальних розмірів заробітної плати з
конфіскацією газових пістолетів і револьверів та патронів до них.
Стаття 195-3. Порушення правил застосування спеціальних
засобів самооборони
Застосування спеціальних засобів самооборони з порушенням
установлених правил - тягне за собою накладення штрафу від трьох до п'яти
мінімальних розмірів заробітної плати з конфіскацією спеціальних
засобів самооборони.
Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано
адміністративному стягненню за порушення, передбачене частиною
першою цієї статті, - тягнуть за собою накладення штрафу від п'яти до десяти
мінімальних розмірів заробітної плати з конфіскацією спеціальних
засобів самооборони".
2. У статті 190: у частині першій слова "в розмірі від десяти до тридцяти
карбованців" замінити словами "від одного до двох мінімальних
розмірів заробітної плати"; у частині другій слова "в розмірі від двадцяти до п'ятдесяти
карбованців" замінити словами "від трьох до п'яти мінімальних
розмірів заробітної плати".
3. У статті 191: у частині першій слова "в розмірі від п'яти до двадцяти
карбованців" замінити словами "від одного до двох мінімальних
розмірів заробітної плати"; у частині другій слова "в розмірі від десяти до тридцяти
карбованців" замінити словами "від двох до трьох мінімальних
розмірів заробітної плати".
4. У статті 192 слова "в розмірі від п'яти до двадцяти
карбованців" замінити словами "від одного до двох мінімальних
розмірів заробітної плати".
5. У статті 193 слова "в розмірі від п'яти до двадцяти
карбованців" замінити словами "від одного до двох мінімальних
розмірів заробітної плати".
6. У статті 194: у частині першій слова "в розмірі від десяти до п'ятдесяти
карбованців" замінити словами "від трьох до п'яти мінімальних
розмірів заробітної плати"; у частині другій слова "в розмірі від тридцяти до ста
карбованців" замінити словами "від п'яти до десяти мінімальних
розмірів заробітної плати".
7. У статті 195: у частині першій слова "в розмірі від десяти до п'ятдесяти
карбованців" замінити словами "від трьох до п'яти мінімальних
розмірів заробітної плати";
у частині другій слова "в розмірі від тридцяти до ста
карбованців" замінити словами "від п'яти до десяти мінімальних
розмірів заробітної плати".
8. Абзац другий пункту 2 статті 313 після слів і цифр
"частиною другою статті 191" доповнити словом і цифрами "статтями
195-1 - 195-3".

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 24 грудня 1993 року
N 3806-XIIon top