Document 379-2019-п, valid, current version — Adoption on May 8, 2019
( Last event — Entry into force, gone May 11, 2019. Take a look at the history? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 8 травня 2019 р. № 379
Київ

Деякі питання використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації державних інвестиційних проектів у сфері управління водними ресурсами

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації державного інвестиційного проекту “Забезпечення питним водопостачанням сільських населених пунктів Казанківського, Новобузького районів та реконструкція водоскидної споруди Софіївського водосховища Новобузького району Миколаївської області”;

Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації державного інвестиційного проекту “Заходи із забезпечення комплексного протипаводкового захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь у Львівській області”;

Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації державного інвестиційного проекту “Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ”.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 75




ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 травня 2019 р. № 379

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації державного інвестиційного проекту “Забезпечення питним водопостачанням сільських населених пунктів Казанківського, Новобузького районів та реконструкція водоскидної споруди Софіївського водосховища Новобузького району Миколаївської області”

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Реалізація державного інвестиційного проекту “Забезпечення питним водопостачанням сільських населених пунктів Казанківського, Новобузького районів та реконструкція водоскидної споруди Софіївського водосховища Новобузького району Миколаївської області” (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінприроди.

Відповідальним виконавцем бюджетної програми є Держводагентство.

3. Бюджетні кошти використовуються для реалізації державного інвестиційного проекту “Забезпечення питним водопостачанням сільських населених пунктів Казанківського, Новобузького районів та реконструкція водоскидної споруди Софіївського водосховища Новобузького району Миколаївської області”, що пройшов відбір відповідно до Порядку відбору державних інвестиційних проектів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 р. № 571 “Деякі питання управління державними інвестиціями” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 64, ст. 2116).

4. Держводагентство на підставі пропозицій та обґрунтувань Регіонального офісу водних ресурсів у Миколаївській області, розглянутих басейновою радою Південного Бугу, складає та з урахуванням планових показників розділу III державного інвестиційного проекту за погодженням з Мінприроди затверджує план заходів з реалізації інвестиційного проекту (далі - план заходів). Копія плану заходів подається Мінфіну та Мінекономрозвитку.

5. Держводагентство доводить в установленому порядку у строки, визначені для затвердження кошторисів, Регіональному офісу водних ресурсів у Миколаївській області план заходів і обсяги їх фінансування.

6. Проектно-кошторисна документація на виконання робіт розробляється з урахуванням вимог будівельних норм і правил, актів обстежень та дефектних актів відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1674).

7. Видатки, пов’язані з фінансуванням капітального будівництва за рахунок бюджетних коштів, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374).

8. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

9. Попередня оплата товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти з метою виконання плану заходів, здійснюється згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 34, ст. 916).

10. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, окремих черг і пускових комплексів здійснюється відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 “Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 32, ст. 1359; 2015 р., № 78, ст. 2599).

11. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюється в установленому законодавством порядку.

12. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

13. Інформація про стан реалізації державного інвестиційного проекту подається головним розпорядником бюджетних коштів до Мінекономрозвитку для проведення моніторингу стану розроблення (реалізації) державних інвестиційних проектів у встановленому порядку.



ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 травня 2019 р. № 379

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації державного інвестиційного проекту “Заходи із забезпечення комплексного протипаводкового захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь у Львівській області”

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Реалізація державного інвестиційного проекту “Заходи із забезпечення комплексного протипаводкового захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь у Львівській області” (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінприроди.

Відповідальним виконавцем бюджетної програми є Держводагентство.

3. Бюджетні кошти використовуються для реалізації державного інвестиційного проекту “Заходи із забезпечення комплексного протипаводкового захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь у Львівській області”, що пройшов відбір відповідно до Порядку відбору державних інвестиційних проектів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 р. № 571 “Деякі питання управління державними інвестиціями” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 64, ст. 2116).

4. Держводагентство на підставі пропозицій та обґрунтувань Басейнового управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну, розглянутих басейновими радами Дністра і Західного Бугу та Сяну, складає та з урахуванням планових показників розділу III державного інвестиційного проекту за погодженням з Мінприроди затверджує план заходів з реалізації інвестиційного проекту (далі - план заходів). Копія плану заходів подається Мінфіну та Мінекономрозвитку.

5. Держводагентство доводить в установленому порядку у строки, визначені для затвердження кошторисів, Басейновому управлінню водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну план заходів і обсяги їх фінансування.

6. Проектно-кошторисна документація на виконання робіт розробляється з урахуванням вимог будівельних норм і правил, актів обстежень та дефектних актів відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1674).

7. Видатки, пов’язані з фінансуванням капітального будівництва за рахунок бюджетних коштів, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374).

8. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

9. Попередня оплата товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти з метою виконання плану заходів, здійснюється згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 34, ст. 916).

10. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, окремих черг і пускових комплексів здійснюється відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 “Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 32, ст. 1359; 2015 р., № 78, ст. 2599).

11. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюється в установленому законодавством порядку.

12. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

13. Інформація про стан реалізації державного інвестиційного проекту подається головним розпорядником бюджетних коштів до Мінекономрозвитку для проведення моніторингу стану розроблення (реалізації) державних інвестиційних проектів у встановленому порядку.



ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 травня 2019 р. № 379

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації державного інвестиційного проекту “Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ”

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Реалізація державного інвестиційного проекту “Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ” (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінприроди.

Відповідальним виконавцем бюджетної програми є Держводагентство.

3. Бюджетні кошти використовуються для реалізації державного інвестиційного проекту “Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ”, що пройшов відбір відповідно до Порядку відбору державних інвестиційних проектів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 р. № 571 “Деякі питання управління державними інвестиціями” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 64, ст. 2116).

4. Держводагентство на підставі пропозицій та обґрунтувань Міжрегіонального офісу захисних масивів дніпровських водосховищ, розглянутих басейновими радами середнього та нижнього, Дніпра складає та з урахуванням планових показників розділу III інвестиційного проекту за погодженням з Мінприроди затверджує план заходів з реалізації інвестиційного проекту (далі - план заходів). Копія плану заходів подається Мінфіну та Мінекономрозвитку.

5. Держводагентство доводить в установленому порядку у строки, визначені для затвердження кошторисів, Міжрегіональному офісу захисних масивів дніпровських водосховищ план заходів і обсяги їх фінансування.

6. Проектно-кошторисна документація на виконання робіт розробляється з урахуванням вимог будівельних норм і правил, актів обстежень та дефектних актів відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1674).

7. Видатки, пов’язані з фінансуванням капітального будівництва за рахунок бюджетних коштів, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374).

8. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

9. Попередня оплата товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти з метою виконання плану заходів, здійснюється згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 34, ст. 916).

10. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, окремих черг і пускових комплексів здійснюється відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 “Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 32, ст. 1359; 2015 р., № 78, ст. 2599).

11. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про відкриття рахунків, реєстрація, ведення обліку бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

12. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

13. Інформація про стан реалізації інвестиційного проекту подається головним розпорядником бюджетних коштів до Мінекономрозвитку для проведення моніторингу стану розроблення (реалізації) державних інвестиційних проектів в установленому порядку.



ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 травня 2019 р. № 379

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 червня 2016 р. № 361 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реконструкції гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 47, ст. 1699).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 р. № 249 “Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реконструкції гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 33, ст. 1039).



on top