Document 3760-XII, current version — Revision on February 4, 1999, on the basis - 417-XIV

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про порядок введення в дію Закону України
"Про телебачення і радіомовлення"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 10, ст. 44 )
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами ВР
N 411/96-ВР від 08.10.96, ВВР, 1996, N 48, ст.266
N 667/97-ВР від 21.11.97, ВВР, 1998, N 11-12, ст.51
N 417-XIV ( 417-14 ) від 04.02.99, ВВР, 1999, N 15, ст.90 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про телебачення і
радіомовлення" ( 3759-12 ) з дня його опублікування.
2. Сформувати Національну раду з питань телебачення і
радіомовлення у січні 1994 року. Запропонувати Президенту України та Голові Верховної Ради
України внести на розгляд Верховної Ради України кандидатури
членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Комісії Верховної Ради України з питань гласності та засобів
масової інформації подати на розгляд Верховної Ради України проект
Положення про Національну раду з питань телебачення і
радіомовлення.
3. До приведення законодавства України у відповідність із цим
Законом чинні законодавчі акти, а також рішення Уряду України
застосовуються, якщо вони не суперечать цьому Закону.
4. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк: розробити і подати на розгляд Верховної Ради України
пропозиції про приведення законодавчих актів України у
відповідність із Законом України "Про телебачення і
радіомовлення"; привести рішення Уряду України у відповідність з цим Законом; забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними органами державної виконавчої влади України їх
нормативних актів, в тому числі інструкцій, що суперечать
зазначеному Закону.
5. Кабінету Міністрів України після сформування Національної
ради з питань телебачення і радіомовлення забезпечити її бюджетне
фінансування та виділення приміщень і технічних засобів,
необхідних для виконання покладених на неї функцій.
6. Національній раді з питань телебачення і радіомовлення
протягом шести місяців після опублікування Закону внести до
Державного реєстру діючі в Україні телерадіоорганізації та
здійснити видачу їм ліцензій на право користування каналом
мовлення відповідно до цього Закону.
( Пункт 7 втратив чинність на підставі Постанови ВР N 417-XIV
( 417-14 ) від 04.02.99 )

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 21 грудня 1993 року
N 3760-XIIon top