Document 376-XIV, first version — Adoption on December 31, 1998
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до розділу VII Закону України
"Про державну виконавчу службу"
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 8, ст. 57 )
 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести до розділу VII "Прикінцеві положення" Закону України "Про державну виконавчу службу" ( 202/98-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 36-37, ст. 243) такі зміни:
 
     1. Доповнити пункт другий частиною другою такого змісту:
 
     "Положення частини першої статті 8 цього Закону щодо наявності у державного виконавця юридичної освіти вводиться в дію з 1 січня 2002 року".
 
     2. Доповнити пункт третій абзацом п'ятим такого змісту:
 
     "вирішити питання про формування державного замовлення через Міністерство освіти України, інші центральні органи виконавчої влади на підготовку спеціалістів з юридичною освітою для забезпечення кадрових потреб державної виконавчої служби Міністерства юстиції України".
 
     II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України              Л.КУЧМА 
м. Київ, 31 грудня 1998 року
N 376-XIVon top