Документ 376-XIV, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 05.10.2016, підстава - 1403-VIII

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Закону
N 1403-VIII ( 1403-19 ) від 02.06.2016, ВВР,
2016, N 29, ст.535 }
Про внесення змін до розділу VII Закону України
"Про державну виконавчу службу"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 8, ст. 57 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до розділу VII "Прикінцеві положення" Закону
України "Про державну виконавчу службу" ( 202/98-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1998 р., N 36-37, ст. 243) такі зміни:
1. Доповнити пункт другий частиною другою такого змісту:
"Положення частини першої статті 8 цього Закону щодо
наявності у державного виконавця юридичної освіти вводиться в дію
з 1 січня 2002 року".
2. Доповнити пункт третій абзацом п'ятим такого змісту:
"вирішити питання про формування державного замовлення через
Міністерство освіти України, інші центральні органи виконавчої
влади на підготовку спеціалістів з юридичною освітою для
забезпечення кадрових потреб державної виконавчої служби
Міністерства юстиції України".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 31 грудня 1998 року
N 376-XIVвгору