Document 373-XIV, valid, current version — Adoption on December 30, 1998
( Last event — Entry into force, gone January 20, 1999. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 18 Закону України "Про державне
регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим,
коньячним і плодовим, алкогольними напоями та
тютюновими виробами"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 8, ст.56 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Частину третю статті 18 Закону України "Про державне
регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і
плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами"
( 481/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 46,
ст. 345; 1998 р., N 26, ст. 158) викласти в такій редакції:
"Стаття 11 в частині щодо нанесення на пачку тютюнових
виробів (сигарет) позначення стосовно вмісту смоли і нікотину в
одиниці продукції застосовується з 1 липня 1999 року".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 30 грудня 1998 року
N 373-XIVon top