Document 3722-XII, current version — Adoption on December 16, 1993

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про порядок введення в дію Закону України "Про
основні засади соціального захисту ветеранів
праці та інших громадян похилого віку в Україні"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 4, ст. 19 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про основні засади
соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого
віку в Україні" ( 3721-12 ) з моменту його опублікування, за
винятком положень, передбачених статтями 7 і 46 цього Закону.
2. Положення, передбачені статтями 7 і 46 цього Закону,
набирають чинності з 1 липня 1994 року.
3. Кабінету Міністрів України: до 1 липня 1994 року підготувати і подати на розгляд
Верховної Ради України пропозиції про зміни і доповнення до
законодавчих актів України, що випливають із Закону України "Про
основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших
громадян похилого віку в Україні", а також забезпечити
виготовлення та порядок видачі посвідчень та нагрудних знаків
ветеранів праці.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 16 грудня 1993 року
N 3722-XIIon top