Document 3716-XII, first version — Adoption on December 16, 1993
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін і доповнень до деяких
законодавчих актів України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 3, ст.14 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести до законодавчих актів України такі зміни і доповнення:
I. У статті 8 Закону України "Про підприємництво" ( 698-12 )
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст.168; Відомості
Верховної Ради України, 1992 р., N 51, ст.680):
1. Частину першу викласти в такій редакції: "Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності
проводиться у виконавчому комітеті міської, районної в місті Ради
народних депутатів або в районній, районній міст Києва і
Севастополя державній адміністрації за місцезнаходженням або
місцем проживання даного суб'єкта, якщо інше не передбачено
законодавчими актами України".
2. У частині другій: в абзаці другому вилучити слова "і протокол установчих
зборів"; абзац четвертий викласти в такій редакції: "реєстраційна картка встановленого зразка".
3. Частину третю викласти в такій редакції: "Підприємці-громадяни, які здійснюють свою діяльність без
створення юридичної особи, подають заповнену реєстраційну картку
та документ, що засвідчує сплату коштів за державну реєстрацію".
4. У частині четвертій: слова "протягом не більше п'ятнадцяти днів" замінити словами
"протягом не більше п'яти робочих днів"; доповнити друге речення після слів "посвідчення про
реєстрацію і" словами "в десятиденний термін".
5. Частину п'яту викласти в такій редакції: "Засновники суб'єкта підприємництва або уповноважені ними
особи повідомляють реєструючий орган про місцезнаходження цього
суб'єкта. При зміні вказаних даних суб'єкт підприємництва повинен
в семиденний термін повідомити про це реєструючий орган.
Невиконання цієї вимоги дає право реєструючому органу звернутися
до суду, арбітражного суду з позовом про скасування державної
реєстрації".
6. Частину дев'яту викласти в такій редакції: "Перереєстрація проводиться у разі зміни форми власності,
організаційної форми або назви суб'єкта підприємництва".
7. Частину десяту викласти в такій редакції: "Суб'єкт підприємницької діяльності має право відкривати свої
філії (відділення), представництва без створення юридичної особи.
Відкриття вказаних підрозділів не потребує їх реєстрації. Суб'єкт
підприємництва лише повідомляє про це реєструючий орган шляхом
внесення додаткової інформації в свою реєстраційну картку".
8. Частину одинадцяту доповнити абзацом такого змісту: "несвоєчасного повідомлення суб'єктом підприємницької
діяльності про зміну свого місцезнаходження (місця проживання)".
9. Частину чотирнадцяту викласти в такій редакції: "Відповідальність за відповідність чинному законодавству
установчих документів, що подаються для проведення реєстрації,
несе власник (власники) або уповноважені ним органи, які подають
документи для реєстрації суб'єкта підприємництва".
10. Частину шістнадцяту викласти в такій редакції: "Одержані кошти використовуються у порядку, що визначається
Кабінетом Міністрів України".
11. Доповнити статтю частиною вісімнадцятою такого змісту: "Положення про державну реєстрацію затверджується Кабінетом
Міністрів України".
II. Статтю 6 Закону України "Про підприємства в Україні"
( 887-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 24, ст.272;
Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 24, ст.252) викласти
в такій редакції: "Підприємство вважається створеним і набуває прав юридичної
особи з дня його державної реєстрації. Державна реєстрація підприємств здійснюється відповідно до
Закону України "Про підприємництво" ( 698-12 ).
III. Пункт 2 статті 3 Закону України "Про колективне
сільськогосподарське підприємство" ( 2114-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1992 р., N 20, ст.272; 1993 р., N 24,
ст.254) викласти в такій редакції:
"Підприємство вважається створеним і набуває прав юридичної
особи з дня його державної реєстрації. Порядок державної реєстрації визначається Законом України
"Про підприємництво" ( 698-12 ).
IV. Визнати такою, що втратила чинність, статтю 2 Закону
України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про
підприємства в Україні" ( 3170-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1993 р., N 24, ст.252).

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 16 грудня 1993 року
N 3716-XIIon top