Document 370/2003, invalid, current version — Loss of force on January 1, 2008, on the basis - 1234/2007

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 1234/2007 ( 1234/2007 ) від 18.12.2007 }
Про надбавки військовослужбовцям
Служби безпеки України та працівникам
органів внутрішніх справ України
за безперервну службу
( Щодо поширення чинності Указу на осіб начальницького складу
податкової міліції додатково див. Указ Президента
N 595/2003 ( 595/2003 ) від 12.07.2003 )
( Щодо поширення чинності Указу на військовослужбовців
та осіб рядового і начальницького складу, які
проходять службу в Міністерстві України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської катастрофи додатково
див. Указ Президента N 937/2003 ( 937/2003 )
від 28.08.2003 )
( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 1514/2005 ( 1514/2005 ) від 28.10.2005 )

З метою підвищення рівня соціального захисту
військовослужбовців Служби безпеки України та працівників органів
внутрішніх справ України п о с т а н о в л я ю:
1. Надати Голові Служби безпеки України та Міністрові
внутрішніх справ України право встановлювати відповідно
військовослужбовцям Служби безпеки України і працівникам органів
внутрішніх справ України щомісячні надбавки за безперервну службу
в органах безпеки і органах внутрішніх справ у відсотках до
грошового забезпечення, які мають високі результати у службовій
діяльності, залежно від стажу служби в таких розмірах:
понад 5 років - до 10;
понад 10 років - до 30;
понад 15 років - до 50;
понад 20 років - до 70;
понад 25 років - до 90 відсотків.
Установити, що для виплати цих надбавок до стажу безперервної
служби військовослужбовців Служби безпеки України та працівників
органів внутрішніх справ України зараховується час їх роботи в
органах прокуратури. Чинність цієї норми не поширюється на осіб,
зазначених в Указах Президента України від 12 липня 2003 року
N 595 ( 595/2003 ) і від 28 серпня 2003 року N 937 ( 937/2003 ).
( Статтю 1 доповнено частиною згідно з Указом Президента
N 1514/2005 ( 1514/2005 ) від 28.10.2005 )
Порядок і умови виплати зазначених надбавок визначаються
Головою Служби безпеки України та Міністром внутрішніх справ
України.
2. Виплату надбавок відповідно до цього Указу здійснювати з 1
травня 2003 року за рахунок коштів, передбачених у Державному
бюджеті України ( 380-15 ) на утримання Служби безпеки України та
Міністерства внутрішніх справ України.
3. Кабінету Міністрів України передбачати під час розроблення
проектів законів про Державний бюджет України на 2004 та наступні
роки видатки на грошове забезпечення військовослужбовців Служби
безпеки України та працівників органів внутрішніх справ України з
урахуванням надбавок, установлених цим Указом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 24 квітня 2003 року
N 370/2003on top