Document 369/97-ВР, valid, current version — Adoption on June 18, 1997
( Last event — Entry into force, gone July 8, 1997. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 39 Закону України
"Про статус народного депутата України"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 35, ст.221 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до статті 39 Закону України "Про статус народного
депутата України" ( 2790-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1993 р., N 3, ст. 17) такі зміни:
у частині першій слова "і на всіх видах міського
пасажирського транспорту (за винятком таксі)" виключити; у частині шостій слова "усіма видами міського пасажирського
транспорту (за винятком таксі) і" виключити; частину сьому статті виключити.
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 18 червня 1997 року
N 369/97-ВРon top