Document 367/97-ВР, valid, current version — Adoption on June 18, 1997
( Last event — Entry into force, gone July 8, 1997. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 13 Закону України
"Про карантин рослин"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 35, ст.220 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Абзац сьомий частини першої статті 13 Закону України "Про
карантин рослин" ( 3348-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1993 р., N 34, ст. 352) викласти у такій редакції:
"проїзду в усіх видах міського і приміського громадського
транспорту по проїзних квитках, що закупляються їм бюджетними
установами в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 18 червня 1997 року
N 367/97-ВРon top