Document 3669-VI, current version — Adoption on July 8, 2011

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про направлення депутатського запиту
Комітету Верховної Ради України
з питань соціальної політики
та праці Президенту України

Відповідно до пункту 34 статті 85 Конституції України
( 254к/96-ВР ) та статті 15 Закону України "Про статус народного
депутата України" ( 2790-12 ) Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
Направити Президенту України запит Комітету Верховної Ради
України з питань соціальної політики та праці щодо збереження
трудового потенціалу в гірничо-металургійному комплексі України,
попередньо підтриманий 252 народними депутатами України.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 8 липня 2011 року
N 3669-VIon top