Document 366/96-ВР, invalid, current version — Loss of force on January 1, 2004, on the basis - 889-IV

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
( Закон втратив чинність на підставі Закону
N 889-IV ( 889-15 ) від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 37, ст.308 )
Про внесення зміни до статті 21 Декрету Кабінету
Міністрів України "Про прибутковий податок з
громадян"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 45, ст. 234 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести зміну до пункту 6 статті 21 Декрету Кабінету Міністрів
України від 26 грудня 1992 року N 13-92 "Про прибутковий податок з
громадян" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 10,
ст.77), виклавши його у такій редакції:
"6. За прострочення встановлених строків сплати
(перерахування) прибуткового податку, в тому числі не утриманого у
джерела виплати або утриманого не повністю, стягується пеня у
розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від
суми недоплати".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 12 вересня 1996 року
N 366/96-ВРon top