Document 3629-XII, valid, current version — Adoption on November 19, 1993
( Last event — Entry into force, gone November 30, 1993. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення доповнення до Декрету Кабінету
Міністрів України "Про державне мито"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 49, ст.459 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Пункт 27 частини першої статті 4 Декрету Кабінету
Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне
мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст.113)
після слів "Міністерство лісового господарства України та їхні
органи на місцях" доповнити словами "підприємства Укрзалізниці, що
здійснюють захист лісонасаджень".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 19 листопада 1993 року
N 3629-XIIon top