Document 360/95-ВР, previous version — Revision on September 1, 2005, on the basis - 1618-IV
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до Кримінально-процесуального
кодексу України і Цивільного процесуального кодексу України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 35, ст.271 )
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 1618-IV ( 1618-15 ) від 18.03.2004, ВВР, 2004, N 40-41, 42,
ст.492 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів
України:
1. У Кримінально-процесуальному кодексі України ( 1001-05 ):
назву статті 92 після слова "потерпілим" і частину першу цієї
статті після слова "потерпілі" доповнити відповідно словами
"законним представникам потерпілих" та "законні представники
потерпілих".

( Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 1618-IV ( 1618-15 ) від 18.03.2004 )

II. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 5 жовтня 1995 року
N 360/95-ВРon top