Документ 360/95-ВР, действует, текущая редакция — Редакция от 19.11.2012, основание - 4651-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до Кримінально-процесуального
кодексу України і Цивільного процесуального кодексу України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 35, ст.271 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексами
N 1618-IV ( 1618-15 ) від 18.03.2004, ВВР, 2004, N 40-41, 42,
ст.492
N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10,
N 11-12, N 13, ст.88 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів
України:
{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012 }

( Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 1618-IV ( 1618-15 ) від 18.03.2004 )

II. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 5 жовтня 1995 року
N 360/95-ВРвверх