Document 3590-XII, invalid, current version — Loss of force on June 20, 2001, on the basis - 2419-III

                                                          
П О С Т А Н О В А
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
( Постанова втратила чинність на підставі Закону
N 2419-III ( 2419-14 ) від 17.05.2001, ВВР, 2001, N 31, ст.149 )
Про зміни в складі Комісії Президії Верховної Ради
України у питаннях заснування державних нагород
України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 46, ст.432 )

Президія Верховної Ради України п о с т а н о в л я є:
1. У зв'язку із зміною місця роботи вивести із складу Комісії
Президії Верховної Ради України у питаннях заснування державних
нагород України ( 2029-12 ) Гриньова В.Б., Євтухова В.І.,
Курашика В.В., Морозова К.П., Хоролець Л.І.
2. Ввести до складу зазначеної Комісії:
ДУРДИНЦЯ - Першого заступника Голови
Василя Васильовича Верховної Ради України;
ДЗЮБУ - Міністра культури України;
Івана Михайловича
ЛЕМІША - Голову Комісії Верховної Ради
Валентина Пантелійовича України з питань оборони і
державної безпеки;
РАДЕЦЬКОГО - Міністра оборони України;
Віталія Григоровича
САМСОНОВА - Голову Ради Міністрів
Бориса Івановича Республіки Крим;
СУХОГО - Голову Комісії Верховної Ради
Василя Васильовича України з питань відродження
та соціального розвитку села.
3. Головою Комісії Президії Верховної Ради України у питаннях
заснування державних нагород України затвердити ДУРДИНЦЯ В. В.

Голова Верховної Ради України І. ПЛЮЩ
м.Київ, 15 листопада 1993 року
N 3590-XIIon top