Document 3588-IV, current version — Adoption on March 17, 2006

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про прийняття за основу проекту Закону
України про внесення змін до Закону України
"Про порядок відшкодування шкоди, завданої
громадянинові незаконними діями органів
дізнання, досудового слідства,
прокуратури і суду"

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти за основу поданий народним депутатом України
Ткаленком О.С. проект Закону України про внесення змін до Закону
України "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові
незаконними діями органів дізнання, досудового слідства,
прокуратури і суду" (реєстр. N 8226).
2. Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого
забезпечення правоохоронної діяльності доопрацювати зазначений
законопроект з урахуванням зауважень та пропозицій суб'єктів права
законодавчої ініціативи і внести його на розгляд Верховної Ради
України у другому читанні.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 17 березня 2006 року
N 3588-IVon top