Document 3581-IV, valid, current version — Adoption on March 16, 2006
( Last event — Entry into force, gone April 5, 2006. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про цивільну відповідальність за
ядерну шкоду та її фінансове
забезпечення" щодо дослідницьких
ядерних реакторів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 37, ст.315 )

З метою приведення законодавства України у сфері ядерної
енергетики у відповідність із нормами права Європейського Союзу та
створення ефективних умов для безпечної експлуатації дослідницьких
ядерних реакторів Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
1. Внести до Закону України "Про цивільну відповідальність за
ядерну шкоду та її фінансове забезпечення" ( 2893-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2002 р., N 14, ст. 96) такі зміни:
1) частину першу статті 6 після слів і цифр "еквівалентною
150 мільйонам" доповнити словами і цифрою "(для дослідницьких
реакторів еквівалентною 5 мільйонам)";
2) абзац перший частини першої статті 7 після слів і цифр
"еквівалентної 150 мільйонам" доповнити словами і цифрою "(для
дослідницьких реакторів еквівалентної 5 мільйонам)".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 16 березня 2006 року
N 3581-IVon top