Document 3557-IV, first version — Adoption on March 16, 2006
( Attention! This version is not current. Go to current edition? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення зміни до статті 13 Закону
України "Про дипломатичну службу" щодо
кандидатур на призначення на посади
Надзвичайного і Повноважного Посла
України, Постійного представника
України при міжнародній організації
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 35, ст.301 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     Статтю 13 Закону України "Про дипломатичну службу" ( 2728-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 p., N 5, ст. 29) викласти в такій редакції:
 
     "Стаття 13. Призначення на дипломатичні посади та звільнення з них
 
     Міністр закордонних справ України призначається на посаду Верховною Радою України за поданням Президента України та звільняється з посади Верховною Радою України.
 
     Надзвичайний і Повноважний Посол України, Постійний представник України при міжнародній організації призначаються на посади та звільняються з посад Президентом України за поданням Міністра закордонних справ України. Укази Президента України з цих питань скріплюються підписами Прем'єр-міністра України та Міністра закордонних справ України.
 
     Міністр закордонних справ України вносить Президенту України подання щодо кандидатур про призначення на посади Надзвичайного і Повноважного Посла України, Постійного представника України при міжнародній організації після консультацій в Комітеті Верховної Ради України у закордонних справах щодо кандидатур на ці посади.
 
     Міністр закордонних справ України проводить консультації щодо кандидатур на черговому засіданні Комітету Верховної Ради України у закордонних справах.
 
     Процедура консультацій щодо призначення затверджується спільним рішенням Комітету Верховної Ради України у закордонних справах та Колегії Міністерства закордонних справ України.
 
     Призначення на інші дипломатичні посади та звільнення з цих посад здійснюються відповідно до чинного законодавства".

 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО 
м. Київ, 16 березня 2006 року
N 3557-IVon top