On the Council of Ministers of the Autonomous Republic of Crimea
Law of Ukraine on June 16, 20113530-VI
Document 3530-VI, valid, current version — Revision on November 4, 2018, on the basis - 2581-VIII
( Last event — Revision, comes January 1, 2020, on the basis - 2671-VIII. Take a look at the history? )

13) вносить в установленому порядку пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади голови районної державної адміністрації в Автономній Республіці Крим;

14) погоджує призначення на посаду та звільнення з посади першого заступника та заступників голови районної державної адміністрації в Автономній Республіці Крим;

15) застосовує заходи заохочення до членів Ради міністрів Автономної Республіки Крим, керівників інших органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим та їх заступників;

16) притягує до дисциплінарної відповідальності (крім звільнення) членів Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

17) притягує до дисциплінарної відповідальності керівників інших органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим та їх заступників;

18) здійснює інші повноваження відповідно до Конституції та законів України.

2. Для забезпечення здійснення повноважень Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим у складі апарату Ради міністрів Автономної Республіки Крим утворюється патронатна служба Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, працівники якої призначаються на посаду та звільняються з посади в установленому порядку Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

3. У разі відсутності Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим його повноваження здійснює перший заступник або заступник Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим відповідно до розпорядження Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

4. Посада Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим відноситься до відповідної категорії посад державних службовців.

Стаття 46. Перший заступник, заступник Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим

1. Перший заступник, заступник Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим згідно з розподілом обов'язків:

1) забезпечує здійснення повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим у відповідних напрямах діяльності;

2) забезпечує підготовку питань для розгляду на засіданнях Ради міністрів Автономної Республіки Крим, попередньо розглядає і погоджує проекти актів Ради міністрів Автономної Республіки Крим, проекти актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та Кабінету Міністрів України, які готуються Радою міністрів Автономної Республіки Крим та вносяться на розгляд відповідно Верховної Ради Автономної Республіки Крим та Кабінету Міністрів України, сприяє узгодженню позицій між членами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, вносить пропозиції щодо порядку денного засідань Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

3) координує відповідно до розподілу обов'язків роботу органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, контролює їх діяльність і дає їм доручення;

4) забезпечує взаємодію Ради міністрів Автономної Республіки Крим з Верховною Радою Автономної Республіки Крим та Представником Президента України в Автономній Республіці Крим з питань діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим;

5) бере участь у розгляді питань на засіданнях Ради міністрів Автономної Республіки Крим, має право бути присутнім на засіданнях Верховної Ради Автономної Республіки Крим та її органів, колегій органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, районних державних адміністрацій в Автономній Республіці Крим;

6) здійснює за рішенням Ради міністрів Автономної Республіки Крим керівництво консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, що утворюються Радою міністрів Автономної Республіки Крим;

7) здійснює інші повноваження, передбачені нормативно-правовими актами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та актами Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

2. Перший заступник, заступники Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим несуть персональну відповідальність за стан справ у доручених їм сферах управління.

3. Посади першого заступника, заступників Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим відносяться до відповідних категорій посад державних службовців.

Стаття 47. Міністр Автономної Республіки Крим, голова республіканського комітету Автономної Республіки Крим як член Ради міністрів Автономної Республіки Крим

1. Міністр Автономної Республіки Крим, голова республіканського комітету Автономної Республіки Крим як член Ради міністрів Автономної Республіки Крим:

1) забезпечує реалізацію державної політики та державної регіональної політики у відповідній сфері;

2) здійснює керівництво відповідним міністерством Автономної Республіки Крим, республіканським комітетом Автономної Республіки Крим та визначає на виконання законодавства в межах наданих йому повноважень пріоритети, стратегічні напрями роботи очолюваного ним органу і шляхи досягнення поставленої мети;

3) вносить на розгляд Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим подання про призначення на посаду та звільнення з посади свого першого заступника та заступників;

4) погоджує проекти актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та Ради міністрів Автономної Республіки Крим, що вносяться на розгляд Ради міністрів Автономної Республіки Крим, з питань, що належать до компетенції міністерства Автономної Республіки Крим, республіканського комітету Автономної Республіки Крим;

5) подає на розгляд Ради міністрів Автономної Республіки Крим проекти актів Кабінету Міністрів України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим та Ради міністрів Автономної Республіки Крим, розробником яких є міністерство Автономної Республіки Крим, республіканський комітет Автономної Республіки Крим;

6) подає Голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим на затвердження в установленому порядку проекти структури та штатного розпису міністерства Автономної Республіки Крим, республіканського комітету Автономної Республіки Крим;

7) видає обов'язкові для виконання накази з питань, що належать до компетенції міністерства Автономної Республіки Крим, республіканського комітету Автономної Республіки Крим;

8) здійснює підготовку питань для розгляду Радою міністрів Автономної Республіки Крим;

9) бере участь у розгляді питань на засіданнях Ради міністрів Автономної Республіки Крим та вносить пропозиції щодо порядку денного засідань Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

10) представляє в установленому порядку Раду міністрів Автономної Республіки Крим у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;

11) здійснює за рішенням Ради міністрів Автономної Республіки Крим керівництво консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, що утворюються Радою міністрів Автономної Республіки Крим;

12) укладає в установленому порядку контракти з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління міністерства Автономної Республіки Крим, республіканського комітету Автономної Республіки Крим, притягує до дисциплінарної відповідальності та здійснює заохочення таких керівників;

13) здійснює інші повноваження, передбачені нормативно-правовими актами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та актами Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

2. Посади міністра Автономної Республіки Крим, голови республіканського комітету Автономної Республіки Крим відносяться до відповідної категорії посад державних службовців.

Стаття 48. Відповідальність членів Ради міністрів Автономної Республіки Крим

1. Члени Ради міністрів Автономної Республіки Крим несуть солідарну відповідальність за результати діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим як колегіального органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим.

2. Члени Ради міністрів Автономної Республіки Крим особисто несуть відповідальність за стан справ у доручених їм сферах управління.

3. Члени Ради міністрів Автономної Республіки Крим за вчинення правопорушення несуть відповідальність відповідно до закону.

Стаття 49. Порядок проведення засідань Ради міністрів Автономної Республіки Крим

1. Організаційною формою роботи Ради міністрів Автономної Республіки Крим є її засідання.

2. Засідання Ради міністрів Автономної Республіки Крим скликається Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

3. Засідання Ради міністрів Автономної Республіки Крим вважається повноважним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини загального складу Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

4. Засідання Ради міністрів Автономної Республіки Крим проводяться не рідше ніж два рази на місяць.

5. На засіданнях Ради міністрів Автономної Республіки Крим головує Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим, а у разі його відсутності - перший заступник або заступник Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, визначений розпорядженням Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

6. У разі якщо міністр Автономної Республіки Крим, голова республіканського комітету Автономної Республіки Крим не має змоги взяти участь у засіданні Ради міністрів Автономної Республіки Крим, з правом дорадчого голосу в засіданні бере участь його заступник.

Керівники інших органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим можуть брати участь у засіданнях Ради міністрів Автономної Республіки Крим з правом дорадчого голосу в порядку, встановленому Регламентом Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим за пропозиціями членів Ради міністрів Автономної Республіки Крим визначає інших осіб, які мають право брати участь у її засіданнях з правом дорадчого голосу.

Бути присутніми на засіданнях Ради міністрів Автономної Республіки Крим мають право Президент України, Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр України, віце-прем'єр-міністри України, народні депутати України, міністри та керівники інших центральних органів виконавчої влади.

Питання щодо присутності керівників інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та інших осіб на засіданні Ради міністрів Автономної Республіки Крим вирішується Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим у порядку, встановленому Регламентом Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

7. Порядок денний засідання Ради міністрів Автономної Республіки Крим затверджує Рада міністрів Автономної Республіки Крим за пропозицією Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

8. Порядок проведення засідань Ради міністрів Автономної Республіки Крим визначається Регламентом Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

Стаття 50. Апарат Ради міністрів Автономної Республіки Крим

1. Для організаційного, експертно-аналітичного, правового, інформаційного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим утворюється апарат Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

2. Апарат Ради міністрів Автономної Республіки Крим здійснює також організаційно-технічне та фінансове забезпечення діяльності регіональної комісії з реабілітації відповідно до Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років".

{Статтю 50 доповнено новою частиною згідно із Законом № 2325-VIII від 13.03.2018}

3. Заступник Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим - керівник апарату Ради міністрів Автономної Республіки Крим має заступників, у тому числі першого (перших), які призначаються на посаду та звільняються з посади Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим за поданням заступника Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим - керівника апарату Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

Заступники керівника апарату Ради міністрів Автономної Республіки Крим, у тому числі перший (перші), призначаються на посади без проведення конкурсу.

4. Апарат Ради міністрів Автономної Республіки Крим забезпечує підготовку та проведення засідань Ради міністрів Автономної Республіки Крим та діяльність Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, його заступників. Апарат Ради міністрів Автономної Республіки Крим здійснює контроль за своєчасним поданням органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим проектів актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та Ради міністрів Автономної Республіки Крим, інших документів для підготовки їх до розгляду Радою міністрів Автономної Республіки Крим.

5. Структура, гранична чисельність працівників апарату Ради міністрів Автономної Республіки Крим затверджуються Верховною Радою Автономної Республіки Крим за поданням Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників структурних підрозділів апарату Ради міністрів Автономної Республіки Крим у межах виділених асигнувань визначає Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

6. Працівники апарату Ради міністрів Автономної Республіки Крим (крім заступників керівника апарату Ради міністрів Автономної Республіки Крим, працівників патронатної служби Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим) призначаються на посади та звільняються з посад заступником Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим - керівником апарату в установленому законодавством порядку.

Призначення на посади працівників патронатних служб, помічників, радників Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим здійснюється без проведення конкурсу.

7. Припинення повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим не є підставою для звільнення працівників апарату Ради міністрів Автономної Республіки Крим, крім працівників патронатної служби Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

8. Апарат Ради міністрів Автономної Республіки Крим діє на підставі цього Закону та Положення про апарат Ради міністрів Автономної Республіки Крим, яке затверджується Радою міністрів Автономної Республіки Крим.

Апарат Ради міністрів Автономної Республіки Крим є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку і бланки із своїм найменуванням.

Стаття 51. Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, що утворюються Радою міністрів Автономної Республіки Крим

1. Рада міністрів Автономної Республіки Крим для забезпечення здійснення своїх повноважень може утворювати постійні, тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

2. До участі в роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів можуть залучатися за їх згодою народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, науковці та інші фахівці.

3. Завдання, склад та організація роботи консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів визначаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим.

Стаття 52. Акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим

1. Рада міністрів Автономної Республіки Крим на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим видає обов'язкові для виконання на території Автономної Республіки Крим акти - постанови і розпорядження.

2. Акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим нормативного характеру видаються у формі постанов Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

3. Акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим з організаційно-розпорядчих та інших поточних питань видаються у формі розпоряджень Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

4. Рада міністрів Автономної Республіки Крим має право скасовувати, визнавати такими, що втратили чинність, зупиняти та відновлювати дію прийнятих нею актів, а також вносити до них зміни.

5. Право ініціативи у прийнятті актів Ради міністрів Автономної Республіки Крим мають члени Ради міністрів Автономної Республіки Крим, керівники інших органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, а з питань здійснення державних функцій та повноважень - Кабінет Міністрів України. Ініціювати підготовку та прийняття актів Ради міністрів Автономної Республіки Крим може Верховна Рада Автономної Республіки Крим.

Проекти актів Ради міністрів Автономної Республіки Крим готуються апаратом Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим.

Проекти актів Ради міністрів Автономної Республіки Крим оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації", крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти актів оприлюднюються негайно після їх підготовки.

{Частину п'яту статті 52 доповнено абзацом третім згідно із Законом № 1170-VII від 27.03.2014}

6. Постанови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, крім постанов, що містять інформацію з обмеженим доступом, набирають чинності з дня їх оприлюднення, якщо інше не передбачено самими постановами, але не раніше дня їх оприлюднення.

У випадках, передбачених законом, постанови Ради міністрів Автономної Республіки Крим або їх окремі положення, що містять інформацію з обмеженим доступом, не підлягають оприлюдненню і набирають чинності з моменту їх доведення в установленому порядку до відома виконавців, якщо такими постановами не встановлено пізніший строк набрання ними чинності.

{Абзац третій чстини шостої статті 52 виключено на підставі Закону № 1170-VII від 27.03.2014}

7. Розпорядження Ради міністрів Автономної Республіки Крим набирають чинності з дня їх прийняття, якщо такими розпорядженнями не встановлено пізніший строк набрання ними чинності.

8. Акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим можуть бути скасовані Президентом України.

9. Акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим з питань здійснення державних функцій та повноважень, у разі якщо вони суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, Конституції Автономної Республіки Крим і нормативно-правовим актам Верховної Ради Автономної Республіки Крим, можуть бути зупинені Верховною Радою Автономної Республіки Крим з одночасним зверненням до Президента України про їх скасування.

Акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим з питань, віднесених до самостійного відання Автономної Республіки Крим, у разі якщо вони суперечать Конституції та законам України, Конституції Автономної Республіки Крим, нормативно-правовим актам Верховної Ради Автономної Республіки Крим, можуть бути скасовані Верховною Радою Автономної Республіки Крим.

10. Акт Ради міністрів Автономної Республіки Крим може бути оскаржений до суду в установленому порядку.

11. Акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим, прийняті в межах її повноважень, є обов'язковими для виконання на території Автономної Республіки Крим усіма підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, їх посадовими особами.

12. Акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим підлягають обов’язковому оприлюдненню відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" в порядку, встановленому Радою міністрів Автономної Республіки Крим.

{Статтю 52 доповнено частиною дванадцятою згідно із Законом № 1170-VII від 27.03.2014}

Стаття 53. Органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим

1. Органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим є міністерства Автономної Республіки Крим, республіканські комітети Автономної Республіки Крим, інші органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим.

2. Органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим утворюються в межах коштів, передбачених бюджетом Автономної Республіки Крим, реорганізуються і ліквідуються Верховною Радою Автономної Республіки Крим за пропозицією Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

3. Міністри Автономної Республіки Крим, голови республіканських комітетів Автономної Республіки Крим призначаються на посади та звільняються з посад у порядку, встановленому цим Законом.

Керівники інших органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим призначаються на посади та звільняються з посад Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

Перший заступник, заступники керівника органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим призначаються на посади та звільняються з посад Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим. Пропозиції щодо кандидатур на посади першого заступника, заступника керівника органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим вносить Голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим керівник відповідного органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим. Перший заступник, заступник керівника органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим призначаються на посади без проведення конкурсу.

4. Органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим є юридичними особами та діють на підставі положень, що затверджуються Радою міністрів Автономної Республіки Крим.

5. Структура, штатний розпис органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим затверджуються в установленому порядку Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим у межах чисельності та фонду оплати праці, затверджених Верховною Радою Автономної Республіки Крим.

6. Умови оплати праці керівників і спеціалістів апарату органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим визначаються Кабінетом Міністрів України.

7. Посади працівників органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим відносяться до відповідних категорій посад державних службовців.

Розділ VII
ФІНАНСУВАННЯ РАДИ МІНІСТРІВ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, СОЦІАЛЬНЕ ТА ІНШЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЧЛЕНІВ РАДИ МІНІСТРІВ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ТА ПРАЦІВНИКІВ ЇЇ АПАРАТУ

Стаття 54. Фінансування Ради міністрів Автономної Республіки Крим

1. Фінансування витрат на забезпечення діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим передбачається в бюджеті Автономної Республіки Крим.

2. З метою забезпечення здійснення державних виконавчих функцій та повноважень, делегованих Раді міністрів Автономної Республіки Крим законами, держава передає фінансові, матеріальні ресурси і об'єкти державної власності, необхідні для здійснення зазначених функцій та повноважень.

Стаття 55. Умови оплати праці, соціального забезпечення працівників апарату Ради міністрів Автономної Республіки Крим

1. Посади працівників апарату Ради міністрів Автономної Республіки Крим відносяться до відповідних категорій посад державних службовців.

2. Оплата праці та соціально-побутове забезпечення працівників апарату Ради міністрів Автономної Республіки Крим здійснюються за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим.

3. Умови оплати праці працівників апарату Ради міністрів Автономної Республіки Крим визначаються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 56. Матеріально-побутове забезпечення членів Ради міністрів Автономної Республіки Крим

1. Члени Ради міністрів Автономної Республіки Крим забезпечуються службовими транспортними засобами.

2. Члени Ради міністрів Автономної Республіки Крим, не забезпечені житлом, забезпечуються службовим житлом на час перебування на посаді.

Виключення житлових приміщень, що надаються членам Ради міністрів Автономної Республіки Крим на час перебування на посаді, з числа службових не допускається.

3. Члени Ради міністрів Автономної Республіки Крим мають право на позачергове придбання проїзних квитків на всі види міжміського транспорту в межах території Автономної Республіки Крим.

4. Умови оплати праці членів Ради міністрів Автономної Республіки Крим визначаються Кабінетом Міністрів України.

Розділ VIII
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) абзац третій частини другої статті 244-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) викласти в такій редакції:

"керівник органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим у справах захисту прав споживачів та його заступники, начальники управлінь у справах захисту прав споживачів областей, міст Києва і Севастополя та їх заступники";

2) у Кодексі України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 36, ст. 340):

а) пункт 3 статті 7 після слів "виконавчої влади" доповнити словами "Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим";

б) статтю 9 викласти в такій редакції:

"Стаття 9. Компетенція Верховної Ради Автономної Республіки Крим у сфері регулювання гірничих відносин

До компетенції Верховної Ради Автономної Республіки Крим у порядку, встановленому цим Кодексом та іншими законодавчими актами, належить:

1) розподіл між відповідними місцевими бюджетами плати за користування надрами;

2) узгодження переліку ділянок надр (родовищ корисних копалин), що можуть надаватися у користування на умовах, визначених угодами про розподіл продукції;

3) розроблення, затвердження та виконання місцевих програм розвитку мінерально-сировинної бази, раціонального використання та охорони надр;

4) оголошення геологічних об'єктів, що становлять наукову або культурну цінність, об'єктами природно-заповідного фонду місцевого значення;

5) вирішення інших питань у сфері регулювання гірничих відносин, визначених законом";

в) доповнити статтями 9-1 і 9-2 такого змісту:

"Стаття 9-1. Компетенція обласних, Київської та Севастопольської міських рад у сфері регулювання гірничих відносин

До компетенції обласних, Київської та Севастопольської міських рад у порядку, встановленому цим Кодексом та іншими законодавчими актами, належить:

1) надання надр у користування для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення;

2) узгодження переліку ділянок надр (родовищ корисних копалин), що можуть надаватися у користування на умовах, визначених угодами про розподіл продукції;

3) погодження клопотань про надання надр у користування з метою геологічного вивчення і розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, а також для цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин;

4) розподіл між відповідними місцевими бюджетами плати за користування надрами;

5) розроблення, затвердження та виконання місцевих програм розвитку мінерально-сировинної бази, раціонального використання і охорони надр;

6) оголошення геологічних об'єктів, що становлять наукову або культурну цінність, об'єктами природно-заповідного фонду місцевого значення;

7) припинення права на користування ділянкою надр у випадках і порядку, передбачених цим Кодексом;

8) здійснення контролю за використанням та охороною надр;

9) вирішення інших питань у сфері регулювання гірничих відносин, визначених законом.

Стаття 9-2. Компетенція Ради міністрів Автономної Республіки Крим у сфері регулювання гірничих відносин

До компетенції Ради міністрів Автономної Республіки Крим у порядку, встановленому цим Кодексом та іншими законодавчими актами, належить:

1) надання надр у користування для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення;

2) погодження клопотань про надання надр у користування з метою геологічного вивчення, розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, а також для цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин;

3) розроблення та забезпечення виконання місцевих програм розвитку мінерально-сировинної бази, раціонального використання і охорони надр;

4) припинення права користування ділянкою надр у випадках і порядку, передбачених цим Кодексом;

5) здійснення контролю за використанням та охороною надр;

6) вирішення інших питань у сфері регулювання гірничих відносин, визначених законом";

г) статтю 12 після слова "сприяють" доповнити словами "Верховній Раді Автономної Республіки Крим, Раді міністрів Автономної Республіки Крим";

ґ) перше речення частини другої статті 16 доповнити словами "або Радою міністрів Автономної Республіки Крим щодо розробки родовищ корисних копалин місцевого значення на території Автономної Республіки Крим";

д) у частині третій статті 17 слова "Верховною Радою Республіки Крим" замінити словами "Радою міністрів Автономної Республіки Крим";

е) частину другу статті 23 після слова "депутатів" доповнити словами "Радою міністрів Автономної Республіки Крим";

є) статтю 49 після слова "підприємствами" доповнити словами "Радою міністрів Автономної Республіки Крим";

ж) частину четверту статті 58 після слів "погодження з" доповнити словами "Радою міністрів Автономної Республіки Крим";

з) частину третю статті 61 після слова "депутатів" доповнити словами "Рада міністрів Автономної Республіки Крим";

и) у тексті Кодексу слова "Верховна Рада Республіки Крим" в усіх відмінках замінити словами "Верховна Рада Автономної Республіки Крим" у відповідному відмінку;

3) у Водному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 24, ст. 189):

а) частину третю статті 6 доповнити словами "та Раді міністрів Автономної Республіки Крим";

б) статтю 8 викласти в такій редакції:

"Стаття 8. Компетенція Верховної Ради Автономної Республіки Крим у галузі регулювання водних відносин

До компетенції Верховної Ради Автономної Республіки Крим у галузі регулювання водних відносин на території Автономної Республіки Крим належить:

1) затвердження республіканських (Автономної Республіки Крим) програм використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів;

2) координація діяльності районних і міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим значення) рад з використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів;

3) затвердження проектів зон санітарної охорони господарсько-питних водозаборів;

4) прийняття у встановленому порядку рішень про віднесення водних об'єктів місцевого значення до об'єктів природно-заповідного фонду чи відповідних категорій особливої охорони;

5) встановлення правил користування маломірними суднами на водних об'єктах;

6) встановлення у разі потреби більш суворих, ніж у цілому на території України, нормативів якості води у водних об'єктах місцевого значення;

7) прийняття за погодженням з державними органами охорони здоров'я та охорони навколишнього природного середовища під час виникнення аварійних ситуацій рішень про скидання стічних вод з накопичувачів у водні об'єкти, якщо це не призведе до перевищення нормативів екологічної безпеки водокористування;

8) вирішення інших питань у галузі регулювання водних відносин, визначених законом";

в) доповнити статтями 8-1 і 17-1 такого змісту:

"Стаття 8-1. Компетенція обласних, Київської та Севастопольської міських рад у галузі регулювання водних відносин

До компетенції обласних, Київської та Севастопольської міських рад у галузі регулювання водних відносин на їх території належить:

1) забезпечення реалізації державної політики у галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів;

2) розпорядження водними об'єктами місцевого значення;

3) погодження державних цільових, міждержавних програм використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів, участь у їх виконанні;

4) розроблення, затвердження та виконання регіональних програм використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів;

5) видача дозволів на спеціальне водокористування з водних об'єктів місцевого значення;

6) погодження розміщення підприємств та інших об'єктів, діяльність яких пов'язана з використанням водних ресурсів і може негативно впливати на їх стан;

7) координація діяльності районних і міських рад з використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів;

8) затвердження проектів зон санітарної охорони господарсько-питних водозаборів;

9) прийняття у встановленому порядку рішень про віднесення водних об'єктів місцевого значення до об'єктів природно-заповідного фонду чи відповідних категорій особливої охорони;

10) встановлення правил користування маломірними суднами на водних об'єктах;

11) встановлення у разі потреби більш суворих, ніж у цілому на території України, нормативів якості води у водних об'єктах місцевого значення;

12) обмеження, тимчасова заборона (зупинення) діяльності підприємств, установ і організацій у разі порушення ними вимог водного законодавства;

13) організація роботи, пов'язаної з ліквідацією наслідків аварій та стихійного лиха, погіршенням якості вод або їх шкідливою дією, із залученням підприємств, установ і організацій в порядку, передбаченому законодавством;

14) прийняття за погодженням з державними органами охорони здоров'я та охорони навколишнього природного середовища під час виникнення аварійних ситуацій рішень про скидання стічних вод з накопичувачів у водні об'єкти, якщо це не призведе до перевищення нормативів екологічної безпеки водокористування;

15) організація інформування населення про стан водних об'єктів, його зміну та здійснення водоохоронних заходів;

16) здійснення контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів;

17) вирішення інших питань у галузі регулювання водних відносин, визначених законом";

"Стаття 17-1. Компетенція Ради міністрів Автономної Республіки Крим у галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів

До компетенції Ради міністрів Автономної Республіки Крим у галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів на території Автономної Республіки Крим належить:

1) забезпечення реалізації державної політики у галузі водного господарства, використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів;

2) участь у розробленні та виконанні державних програм, розроблення та забезпечення виконання республіканських (Автономної Республіки Крим) програм використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів;

3) розпорядження водними об'єктами місцевого значення;

4) видача дозволів на спеціальне водокористування з водних об'єктів місцевого значення;

5) задоволення потреб населення і галузей економіки у водних ресурсах та здійснення їх міжбасейнового перерозподілу;

6) проектування, будівництво і експлуатація водогосподарських систем та об'єктів комплексного призначення;

7) здійснення заходів щодо екологічного оздоровлення поверхневих вод та догляду за ними;

8) погодження дозволів на спеціальне водокористування;

9) здійснення заходів, пов'язаних з попередженням шкідливої дії вод і ліквідацією її наслідків, включаючи протипаводковий захист населених пунктів та земель;

10) здійснення контролю за дотриманням режиму роботи водосховищ та водогосподарських систем;

11) погодження розміщення підприємств та інших об'єктів, діяльність яких пов'язана з використанням водних ресурсів і може негативно впливати на їх стан;

12) організація роботи, пов'язаної з ліквідацією наслідків аварій та стихійного лиха, погіршенням якості вод або їх шкідливою дією, із залученням підприємств, установ і організацій в порядку, передбаченому законодавством;

13) організація інформування населення про стан водних об'єктів, його зміну та здійснення водоохоронних заходів;

14) здійснення контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів;

15) вирішення інших питань у галузі регулювання водних відносин, визначених законом";

г) статтю 15 доповнити частиною другою такого змісту:

"Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів здійснює покладені на нього повноваження самостійно і через свої територіальні органи (у разі їх утворення), а на території Автономної Республіки Крим - через орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань екології та природних ресурсів";

ґ) статтю 16 доповнити частиною другою такого змісту:

"Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань водного господарства здійснює покладені на нього повноваження самостійно і через свої територіальні органи (у разі їх утворення), а на території Автономної Республіки Крим - через орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань водного господарства";

д) частину першу статті 19 після слів "охорони навколишнього природного середовища" доповнити словами "органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища";

е) в абзаці третьому частини другої статті 49, частинах третій і четвертій статті 51, другому реченні статті 53 слова "Верховна Рада Автономної Республіки Крим" у всіх відмінках замінити словами "Рада міністрів Автономної Республіки Крим" у відповідному відмінку;

4) статтю 29 Лісового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 21, ст. 170) доповнити частиною другою такого змісту:

"Центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища здійснює покладені на нього повноваження самостійно і через свої територіальні органи (у разі їх утворення), а на території Автономної Республіки Крим - через орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища";

5) у Законі України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 41, ст. 546; 1996 р., № 15, ст. 70; 1998 р., № 34, ст. 230; 2000 р., № 5, ст. 34, № 38, ст. 318; 2001 р., № 48, ст. 252; 2002 р., № 50, ст. 366; 2003 р., № 4, ст. 31; 2009 р., № 30, ст. 428; 2011 р., № 33, ст. 326):

а) частину другу статті 16 після слів "Кабінет Міністрів України" доповнити словами "Рада міністрів Автономної Республіки Крим і уповноважені нею органи";

б) пункт "е" частини першої статті 18 доповнити словами "координує діяльність із здійснення державного контролю у галузі охорони навколишнього природного середовища, вод та відтворення водних ресурсів, охорони, використання та відтворення лісів, мисливських тварин, рослинного та тваринного світу, у сфері лісових відносин, здійснює контроль за додержанням норм, правил та інших нормативно-правових актів з питань ведення лісового господарства, законодавства про охорону, використання та відтворення тваринного світу";

в) статтю 20 після частини третьої доповнити двома новими частинами такого змісту:

"На території Автономної Республіки Крим функції та повноваження у галузі охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів здійснює орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань екології та природних ресурсів, до повноважень якого належить:

а) здійснення управління у галузі охорони навколишнього природного середовища, забезпечення реалізації єдиної науково-технічної політики з питань охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів, координація діяльності підприємств, установ та організацій в даній галузі, що розташовані на території Автономної Республіки Крим;

б) здійснення державного контролю за використанням, охороною поверхневих і підземних вод, атмосферного повітря, лісів та іншої рослинності, тваринного світу на території Автономної Республіки Крим;

в) участь у проведенні моніторингу стану навколишнього природного середовища;

г) участь у розробленні стандартів щодо регулювання використання природних ресурсів і охорони навколишнього природного середовища від забруднення та інших шкідливих впливів;

ґ) проведення державної екологічної експертизи;

д) одержання безоплатно від центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій інформації, необхідної для виконання покладених на нього завдань;

е) видача дозволів на захоронення (складування) відходів, викиди шкідливих речовин у навколишнє природне середовище, спеціальне використання природних ресурсів відповідно до законодавства;

є) обмеження чи зупинення (тимчасово) діяльності підприємств і об'єктів, якщо їх експлуатація здійснюється з порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища, вимог дозволів на використання природних ресурсів, з перевищенням нормативів гранично допустимих викидів, впливу фізичних та біологічних факторів і лімітів скидів забруднюючих речовин;

ж) подання позовів про відшкодування збитків і втрат, заподіяних у результаті порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

з) складення протоколів та розгляд справ про адміністративні правопорушення у галузі охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів;

и) забезпечення реалізації державної політики у сфері заповідної справи; формування, збереження та використання екологічної мережі, здійснення управління та регулювання у сфері охорони і використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду України на території Автономної Республіки Крим;

і) вирішення інших питань у сфері охорони навколишнього природного середовища відповідно до закону.

З питань, зазначених у частині четвертій цієї статті, та інших питань здійснення державних функцій та повноважень у сфері охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки та використання природних ресурсів орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань екології та природних ресурсів підзвітний та підконтрольний спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів".

У зв'язку з цим частини четверту - чотирнадцяту вважати відповідно частинами шостою - шістнадцятою;

г) частину першу статті 35 після слів "його органами на місцях" доповнити словами "а на території Автономної Республіки Крим - органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань екології та природних ресурсів";

6) у Законі України "Про природно-заповідний фонд України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 34, ст. 502; 2000 р., № 4, ст. 26; 2010 р., № 11, ст. 112):

а) абзац третій частини першої статті 5 після слів "на місцях" доповнити словами "органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища";

б) частину другу статті 11 доповнити словами "а на території Автономної Республіки Крим - органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища";

в) друге речення частини першої статті 12 доповнити словами "а на території Автономної Республіки Крим - також з Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим";

г) абзац третій частини третьої статей 32, 34 і 36, абзац третій частини четвертої статті 38, абзац третій частини першої, частини другу, четверту і шосту статті 52, частину першу статті 62 після слів "на місцях" доповнити словами "а на території Автономної Республіки Крим - органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища";

{Підпункт 7 пункту 2 розділу VIII втратив чинність на підставі Закону № 2059-VIII від 23.05.2017}

8) статтю 36 Закону України "Про рослинний світ" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22-23, ст. 198) після слів "і його органами на місцях" доповнити словами "а на території Автономної Республіки Крим - органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища";

9) частину першу статті 28 Закону України "Про охорону атмосферного повітря" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 48, ст. 252) після слів "його територіальними органами" доповнити словами "а на території Автономної Республіки Крим - органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань екології та природних ресурсів";

10) у Законі України "Про тваринний світ" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 14, ст. 97):

а) статтю 13 доповнити частиною другою такого змісту:

"Спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, мисливського господарства та полювання здійснюють покладені на них повноваження самостійно і через їх територіальні органи (у разі їх утворення), а на території Автономної Республіки Крим - через органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань екології та природних ресурсів і мисливського господарства та полювання";

б) перше речення частини четвертої статті 28 після слів "їх територіальні органи" доповнити словами "а на території Автономної Республіки Крим - органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань екології та природних ресурсів і мисливського господарства та полювання";

в) частину третю статті 32 після слів "природних ресурсів" доповнити словами "а на території Автономної Республіки Крим - органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань екології та природних ресурсів";

г) у статті 39:

частину шосту доповнити словами "а на території Автономної Республіки Крим - органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань екології та природних ресурсів";

частину дев'яту доповнити словами "а на території Автономної Республіки Крим - органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань мисливського господарства та полювання";

ґ) статтю 42 доповнити словами "органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань екології та природних ресурсів і мисливського господарства та полювання";

д) статтю 49 після слів "їх територіальні органи" доповнити словами "а на території Автономної Республіки Крим - орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань екології та природних ресурсів";

е) частину першу статті 57 після слів "їх територіальними органами" доповнити словами "органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань екології та природних ресурсів і мисливського господарства та полювання";

є) частину першу статті 58 доповнити словами "органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань мисливського господарства та полювання";

ж) у статті 59:

назву після слів "територіальних органів" доповнити словами "органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим";

абзац перший частини першої викласти в такій редакції:

"Спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, мисливського господарства та полювання та їх територіальні органи (у разі їх утворення), а на території Автономної Республіки Крим - органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань екології та природних ресурсів і мисливського господарства та полювання, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань рибного господарства та його територіальні органи (у разі їх утворення) у встановленому законом порядку мають право";

частину другу викласти в такій редакції:

"Спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, мисливського господарства та полювання та їх територіальні органи (у разі їх утворення), а на території Автономної Республіки Крим - органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань екології та природних ресурсів і мисливського господарства та полювання, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань рибного господарства та його територіальні органи (у разі їх утворення) мають також інші права, передбачені законом";

з) у статті 60:

назву та абзац перший частини першої після слів "територіальних органів" доповнити словами "органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим";

частину третю після слів "територіальних органах" доповнити словами "органах виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань екології та природних ресурсів і мисливського господарства та полювання";

11) статтю 14 Закону України "Про охорону земель" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 39, ст. 349) доповнити частиною другою такого змісту:

"Рада міністрів Автономної Республіки Крим здійснює покладені на неї повноваження самостійно і через органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим";

12) частину першу статті 16 Закону України "Про рекламу" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 8, ст. 62) викласти в такій редакції:

"1. Розміщення зовнішньої реклами у населених пунктах проводиться на підставі дозволів, що надаються виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, а поза межами населених пунктів - на підставі дозволів, що надаються обласними державними адміністраціями, а на території Автономної Республіки Крим - Радою міністрів Автономної Республіки Крим, в порядку, встановленому цими органами на підставі типових правил, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.on top