Print   Font: or Ctrl + mouse wheel

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до Закону України "Про
Державний бюджет України на 2006 рік" щодо розміру
збору на обов'язкове державне пенсійне
страхування для підприємств, установ
та організацій, де працюють інваліди
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 33, ст. 282 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. У статті 101 Закону України від 20 грудня 2005 року "Про
Державний бюджет України на 2006 рік" ( 3235-15 ) слова
"четвертому і п'ятому" замінити словами "четвертому, і стосовно
об'єкта оподаткування для інших працівників підприємств, установ і
організацій, де працюють інваліди, - абзаці п'ятому".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування та
поширюється на правовідносини щодо сплати внесків на обов'язкове
державне пенсійне страхування, які виникли з 1 січня 2006 року.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 23 лютого 2006 року
N 3508-IV


Publications of document