Document 348-95-п, current version — Adoption on May 16, 1995

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 16 травня 1995 р. N 348
Київ
Про внесення змін і доповнень до Порядку
обчислення середньої заробітної плати,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 8 лютого 1995 р. N 100

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Порядку обчислення середньої заробітної плати,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого
1995 р. N 100 ( 100-95-п ), такі зміни і доповнення: 1. Два останні речення абзацу першого пункту 3 викласти у
такій редакції: "Премії включаються в заробіток того місяця, на який вони
припадають згідно з розрахунковою відомістю на заробітну плату.
Премії, які виплачуються за квартал і більш тривалий проміжок
часу, при обчисленні середньої заробітної плати за останні два
календарні місяці, включаються в заробіток в частині, що
відповідає кількості місяців у розрахунковому періоді". 2. У пункті 6: у передостанньому реченні абзацу першого слова і цифри
"ділиться на 25,4" замінити словами і цифрами "ділиться на 25,2"; доповнити пункт абзацом другим такого змісту: "Якщо протягом останніх 12 календарних місяців або меншого
фактично відпрацьованого часу перед наданням відпустки у
працівника не виявиться ні одного повного місяця, середньоденний
заробіток обчислюється шляхом ділення суми виплат за фактично
відпрацьований час, що включаються у розрахунок середньої
заробітної плати, на кількість робочих днів за календарем
шестиденного робочого тижня, що припадають на період фактично
відпрацьованого часу". 3. У пункті 7: абзац другий викласти у такій редакції: "Святкові та неробочі дні (стаття 73 Кодексу законів про
працю України) ( 322-08 ), які припадають на період відпустки, у
розрахунок тривалості відпустки не включаються і не оплачуються"; абзац третій виключити. 4. У пункті 10: абзац перший доповнити реченням такого змісту: "На госпрозрахункових підприємствах і в організаціях
коригування заробітної плати та інших виплат провадиться з
урахуванням їх фінансових можливостей"; доповнити пункт абзацом четвертим такого змісту: "Працівникам бюджетних установ і організацій, яким відповідно
до законів України щомісячно перераховуються посадові оклади
(ставки) до рівня не нижчого середньої (подвійної) заробітної
плати в промисловості (народному господарстві), розрахунки виплат
у всіх випадках збереження середньої заробітної плати та
забезпечення допомогою у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю,
вагітністю і родами, можуть провадитися, якщо не передбачено у
колективному договорі, виходячи з посадового окладу (ставки) того
місяця, в якому відбулася подія, пов'язана з відповідними
виплатами, з урахуванням постійних доплат і надбавок".

Виконуючий обов'язки Прем'єр-міністра України Є. МАРЧУК
Міністр
Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.26on top