Document 347-2005-п, previous version — Revision on November 8, 2006, on the basis - 1567-2006-п
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 11 травня 2005 р. N 347
Київ
Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1567 ( 1567-2006-п ) від 08.11.2006 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 травня 2005 р. N 347
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 30 березня
2000 р. N 586 ( 586-2000-п ) "Про утворення Державного
департаменту автомобільного транспорту" (Офіційний вісник України,
2000 р., N 14, ст. 561; 2003 р., N 30, ст. 1546, N 37, ст. 1981):
1) пункт 4 постанови викласти у такій редакції:
"4. Розмістити Державний департамент автомобільного
транспорту по просп. Перемоги, 14, у м. Києві";
2) у Положенні про Державний департамент автомобільного
транспорту, затвердженому зазначеною постановою:
у пункті 3:
абзац четвертий виключити;
останній абзац доповнити словами "в межах повноважень,
визначених законодавством";
у пункті 4:
підпункт 1 викласти у такій редакції:
"1) забезпечує відповідно до законодавства державне
регулювання у галузі автомобільного транспорту";
у підпункті 2 слова "вдосконаленням контролю за додержанням
автоперевізниками транспортного законодавства" виключити;
підпункти 4 і 11 виключити;
абзаци третій і шостий пункту 5 виключити.
2. У пункті 22 переліку органів ліцензування, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р.
N 1698 ( 1698-2000-п ) (Офіційний вісник України, 2000 р., N 46,
ст. 2001; 2003 р., N 41, ст. 2161), слово "Укравтотранс" замінити
словом "Головавтотрансінспекція".

{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1567
( 1567-2006-п ) від 08.11.2006 }

4. У постанові Кабінету Міністрів України від 8 вересня
2004 р. N 1190 ( 1190-2004-п ) "Про утворення Головної державної
інспекції на автомобільному транспорті" (Офіційний вісник України,
2004 р., N 36, ст. 2411):
1) доповнити постанову пунктом 3 такого змісту:
"3. Розмістити Головну державну інспекцію на автомобільному
транспорті по просп. Перемоги, 14, у м. Києві";
2) у пункті 1 Положення про Головну державну інспекцію на
автомобільному транспорті, затвердженого зазначеною постановою,
слова "(далі - Головавтотрансінспекція)" замінити словом
"(Головавтотрансінспекція)".on top