Document 3463-VI, valid, current version — Adoption on June 2, 2011
( Last event — Entry into force, gone June 25, 2011. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 2 Закону України
"Про першочергові заходи щодо запобігання негативним
наслідкам фінансової кризи та про внесення змін
до деяких законодавчих актів України"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 51, ст.579 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до статті 2 Закону України "Про першочергові заходи
щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про
внесення змін до деяких законодавчих актів України" ( 639-17 )
(Відомості Верховної Ради України, 2009 р., N 14, ст. 181;
2010 р., N 2-3, ст. 11) такі зміни:
друге речення частини першої виключити;
у другому реченні частини п'ятої слова "придбаних
Національним банком України відповідно до цієї статті" замінити
словами "зазначених у частині першій цієї статті".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 2 червня 2011 року
N 3463-VIon top