Document 3441-IV, current version — Adoption on February 21, 2006

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про роботу Кабінету Міністрів України в галузі
житлово-комунального господарства
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 27, ст.237 )

Заслухавши інформацію про роботу Кабінету Міністрів України в
галузі житлово-комунального господарства, Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
1. Інформацію про роботу Кабінету Міністрів України в галузі
житлово-комунального господарства взяти до відома.
2. Стан виконання Кабінетом Міністрів України законодавства з
питань житлово-комунального господарства визнати незадовільним.
3. Покласти на Кабінет Міністрів України та відповідні органи
місцевого самоврядування відповідальність за неготовність до
роботи в осінньо-зимовий період 2005-2006 років об'єктів
житлово-комунального господарства, що обумовило катастрофічні
наслідки техногенних аварій у містах Алчевськ Луганської області,
Олександрія Кіровоградської області, інших населених пунктах
України.
4. Рекомендувати Кабінету Міністрів України:
1) передбачити на 2006 рік 100 млн гривень для проведення
невідкладних робіт з відновлення систем життєзабезпечення
житлово-комунального господарства за рахунок резервного фонду
державного бюджету ( 3235-15 );
2) забезпечити ритмічне і в повному обсязі щорічне
фінансування за рахунок коштів Державного бюджету України
завдань загальнодержавних програм, затверджених законами України
"Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку
житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки" ( 1869-15 ),
"Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку малих міст"
( 1580-15 ), "Про Загальнодержавну програму "Питна вода України"
на 2006-2020 роки" ( 2455-15 );
3) у проектах законів про Державний бюджет України на
наступні три роки закласти компенсацію видатків, передбачених
Законом України "Про Загальнодержавну програму реформування і
розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки"
( 1869-15 ) на технічне переоснащення та реконструкцію
житлово-комунального господарства у 2004-2005 роках, у сумі
1,3 млрд гривень;
4) протягом місяця з дня прийняття цієї Постанови визначити
обсяги заборгованості у сфері житлово-комунального господарства.
5. Рекомендувати органам місцевого самоврядування:
1) протягом тижня з дня прийняття цієї Постанови створити на
місцях спеціальні комісії з перевірки придатності до безаварійної
експлуатації мереж та об'єктів житлово-комунального господарства
комунальної форми власності;
2) впроваджувати заходи щодо стимулювання утворення об'єднань
співвласників багатоквартирних будинків (надання з місцевих
бюджетів одноразової фінансової допомоги при організації
об'єднань, спрощення процедури реєстрації, надання допомоги на
обладнання будинків приладами обліку);
3) забезпечити вдосконалення системи управління житловим
фондом шляхом створення служб єдиного замовника, керуючих житловим
фондом організацій, формування інституту управителів, органів
самоорганізації населення, а також проведення конкурсів (тендерів)
на право надавати послуги з утримання житлових будинків та
прибудинкових територій, виконання робіт з благоустрою;
4) щороку передбачати в місцевих бюджетах кошти на виконання
заходів Загальнодержавної програми реформування і розвитку
житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки відповідно до
розділів та в обсягах, передбачених Законом України від 24 червня
2004 року N 1869-IV ( 1869-15 );
5) запроваджувати делеговане управління підприємствами
житлово-комунального господарства комунальної форми власності
шляхом передачі їх в управління, оренду та концесію;
6) забезпечити щорічне складання та оприлюднення переліків
об'єктів житлово-комунального господарства, що можуть бути
корпоратизовані, акціоновані чи приватизовані відповідно до
закону;
7) забезпечити виконання вимог законодавства щодо повного
відшкодування суб'єктам господарювання економічно обґрунтованих
витрат, пов'язаних з виробництвом житлово-комунальних послуг, що
обраховані відповідно до стандартів, норм, порядків та правил;
8) створити регіональні (місцеві) бази даних інвестиційних
проектів у житлово-комунальному господарстві.
6. Кабінету Міністрів України щорічно не пізніше 1 липня
надавати Верховній Раді України звіт про готовність об'єктів
житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий
період.
7. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет
Верховної Ради України з питань будівництва, транспорту,
житлово-комунального господарства і зв'язку та на Комітет
Верховної Ради України з питань бюджету за належністю питань.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 21 лютого 2006 року
N 3441-IVon top