Document 343-2015-р, invalid, current version — Loss of force on October 11, 2017, on the basis - 747-2017-р

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 8 квітня 2015 р. № 343-р
Київ

{Розпорядження втратило чинність на підставі Розпорядження КМ № 747-р від 11.10.2017}

Про схвалення розроблених Міністерством інфраструктури планів імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері правил і стандартів для інспектування та організації огляду суден на морському та річковому транспорті

Схвалити розроблені Міністерством інфраструктури плани імплементації актів законодавства ЄС у сфері правил і стандартів для інспектування та організації огляду суден на морському та річковому транспорті за переліком згідно з додатком.

Міністерству інфраструктури:

разом з іншими державними органами та суб’єктами, відповідальними за виконання зазначених планів, забезпечити їх виконання;

за погодженням з Міністерством юстиції та Урядовим офісом з питань європейської інтеграції вносити у разі потреби зміни до планів;

подавати щокварталу до 10 числа наступного місяця Кабінетові Міністрів України інформацію про стан виконання планів для проведення Урядовим офісом з питань європейської інтеграції моніторингу ефективності їх виконання та підготовки відповідних пропозицій.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 21
Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 8 квітня 2015 р. № 343-р

ПЕРЕЛІК
актів законодавства ЄС у сфері правил і стандартів для інспектування та організації огляду суден на морському та річковому транспорті, імплементація яких здійснюється згідно із схваленими планами

1. Директива Ради 1999/35/ЄС від 29 квітня 1999 р. про систему обов’язкових оглядових заходів для безпечного функціонування регулярних перевезень поромами типу ро-ро та швидкісними пасажирськими суднами (Офіційний вісник ЄС, L 138, 1 червня 1999 р., с. 1-19).

2. Директива 2001/96/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 4 грудня 2001 р., що встановлює узгоджені вимоги і процедури безпечного завантаження і розвантаження навалювальних суден (балкерів) (Офіційний вісник ЄС, L 13, 16 січня 2002 р., с. 9-20).

3. Директива 2003/25/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 14 квітня 2003 р. про особливі вимоги до остійності пасажирських суден типу ролкер (Офіційний вісник ЄС, L 123, 17 травня 2003 р., с. 22-41).

4. Директива 2006/87/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 12 грудня 2006 р. про встановлення технічних вимог до суден внутрішніх водних шляхів, що скасовує Директиву Ради 82/714/ЄЕС (Офіційний вісник ЄС, L 389, 30 грудня 2006 р., с. 1-260).

5. Регламент (ЄС) № 391/2009 Європейського Парламенту та Ради від 23 квітня 2009 р. про загальні правила і стандарти щодо організацій з корабельного інспектування і огляду (Офіційний вісник ЄС, L 131, 28 травня 2009 р., с. 11-23).

6. Директива 2009/15/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 квітня 2009 р. стосовно загальних правил і стандартів для інспектування та організації огляду суден, а також інших спільних дій морськими адміністраціями (Офіційний вісник ЄС, L 131, 28 травня 2009 р., с. 47-56).on top