Document 341-2005-п, previous version — Revision on April 19, 2013, on the basis - 264-2013-п
( Attention! This version is not current. Go to current edition? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 11 травня 2005 р. № 341
Київ

Про заходи щодо реалізації частини другої статті 42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 470 від 10.04.2006
№ 675 від 26.04.2007
№ 684 від 03.05.2007
№ 374 від 17.04.2008
№ 198 від 11.03.2009
№ 308 від 14.04.2010
№ 430 від 20.04.2011
№ 257 від 26.03.2012
№ 264 від 15.04.2013}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок підвищення пенсій, призначених відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" у зв'язку із зростанням середньомісячної заробітної плати штатного працівника, що додається.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 374 від 17.04.2008}

2. Установити, що у 2005 році для підвищення пенсій згідно з частиною другою статті 42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" застосовується коефіцієнт 1,055. Підвищенню підлягають пенсії, обчислені згідно із зазначеним Законом та Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність" за зверненнями, які надійшли до 31 грудня року, що передує року, в якому проводиться підвищення пенсії.

На наступні роки величина зазначеного коефіцієнта встановлюється постановами Кабінету Міністрів України виходячи з показників бюджету Пенсійного фонду України на відповідний рік.

3. Ця постанова набирає чинності починаючи з 1 березня 2005 року.

Прем'єр-міністр України

Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 травня 2005 р. № 341
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 26 квітня 2007 р. № 675)

ПОРЯДОК
підвищення розміру пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" у зв'язку із зростанням середньомісячної заробітної плати штатного працівника

{Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 374 від 17.04.2008}

1. Згідно із цим Порядком підвищується розмір пенсій, який склався на 31 грудня року, що передує року підвищення пенсії, обчислений відповідно до:

1) статті 27 або визначені згідно з пунктом 4 розділу XV "Прикінцеві положення" Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" з урахуванням абзацу другого частини першої статті 28 та підвищень у попередніх роках відповідно до частини другої статті 42 зазначеного Закону;

{Підпункт 1 пункту 1 в редакції Постанови КМ № 684 від 03.05.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 374 від 17.04.2008}

2) частин третьої, четвертої, двадцятої - двадцять другої статті 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" з урахуванням підвищень розміру пенсії у попередніх роках на коефіцієнт, який відповідав 20 відсоткам зростання середньої заробітної плати в Україні порівняно з попереднім роком та відповідно до частини другої статті 42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";

{Підпункт 2 пункту 1 в редакції Постанови КМ № 684 від 03.05.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 374 від 17.04.2008}

3) частини першої статті 54 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" з урахуванням підвищень у попередніх роках відповідно до частини другої статті 42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та без урахування збільшення розміру пенсій згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2005 р. № 1293 "Про збільшення розмірів пенсії деяким категоріям громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Офіційний вісник України, 2005 р., № 52, ст. 3328);

{Підпункт 3 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 374 від 17.04.2008}

4) статей 21 і 36 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" особам з числа військовослужбовців строкової служби та членам їх сімей з урахуванням підвищень у попередніх роках відповідно до частини другої статті 42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

{Підпункт 4 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 374 від 17.04.2008}

2. Відповідно до частини другої статті 42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" підвищення розміру пенсій не проводиться, якщо коефіцієнт підвищення пенсійних виплат особі у році, що передує року підвищення пенсії (далі - коефіцієнт підвищення пенсійних виплат у минулому році), перевищує встановлений Кабінетом Міністрів України на відповідний рік коефіцієнт, що застосовується для підвищення розміру пенсій (далі - коефіцієнт, що застосовується для підвищення розміру пенсій у відповідному році).

Якщо коефіцієнт підвищення пенсійних виплат у минулому році менший ніж коефіцієнт, що застосовується для підвищення розміру пенсій у відповідному році, пенсії підвищуються на коефіцієнт, визначений згідно з пунктом 4 цього Порядку.

3. Коефіцієнт підвищення пенсійних виплат у минулому році (КП(п) обчислюється для кожного пенсіонера за такою формулою:

КП(п) = ПВ(2) : ПВ(1),

де ПВ(1) - розмір пенсії (крім пенсій, призначених після 1 січня року, що передує року підвищення пенсії, а також поновлених з урахуванням середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки України, за календарний рік, що передує попередньому року підвищення пенсії), обчислений відповідно до статті 27 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” з урахуванням статті 28 зазначеного Закону або визначений згідно з пунктом 4 розділу XV “Прикінцеві положення” даного Закону з урахуванням підвищення розміру пенсії згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 р. № 1783 “Про заходи щодо поліпшення пенсійного забезпечення громадян” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 47, ст. 2431; 2004 р., № 10, ст. 616), доплати до пенсії, встановленої згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2004 р. № 943 “Про додаткові заходи щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 30, ст. 2008, № 36, ст. 2389), щомісячної державної адресної допомоги до пенсії (дотації), встановленої згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2004 р. № 1215 “Про підвищення рівня пенсійного забезпечення” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 38, ст. 2491), щомісячної державної адресної допомоги до пенсії, встановленої згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 р. № 265 “Деякі питання пенсійного забезпечення громадян” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 25, ст. 785, № 74, ст. 2485; 2009 р., № 81, ст. 2742), доплати, встановленої згідно з пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2009 р. № 1309 “Про встановлення доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 94, ст. 3218), доплати, встановленої згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 5 травня 2010 р. № 331 “Деякі питання реалізації Закону України “Про Державний бюджет України на 2010 рік” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 33, ст. 1185), щомісячної державної адресної допомоги до пенсії, встановленої згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 р. № 656 “Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії інвалідам війни та учасникам бойових дій” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 57, ст. 1968), або розмір пенсії, обчислений відповідно до статті 27 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” з урахуванням абзацу другого частини першої статті 28 зазначеного Закону, доплати до пенсії, встановленої згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2004 р. № 943 “Про додаткові заходи щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 30, ст. 2008, № 36, ст. 2389), щомісячної державної адресної допомоги до пенсії (дотації), встановленої згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2004 р. № 1215 “Про підвищення рівня пенсійного забезпечення” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 38, ст. 2491, № 43, ст. 2827), щомісячної державної адресної допомоги до пенсії, встановленої згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 р. № 265 “Деякі питання пенсійного забезпечення громадян” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 25, ст. 785, № 74, ст. 2485; 2009 р., № 81, ст. 2742), доплати, встановленої згідно з пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2009 р. № 1309 “Про встановлення доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 94, ст. 3218), доплати, встановленої згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 5 травня 2010 р. № 331 “Деякі питання реалізації Закону України “Про Державний бюджет України на 2010 рік” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 33, ст. 1185), щомісячної державної адресної допомоги до пенсії, встановленої згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 р. № 656 “Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії інвалідам війни та учасникам бойових дій” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 57, ст. 1968), у разі призначення пенсії після 1 січня року, що передує року підвищення пенсії, а також поновленої з урахуванням середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки України, за календарний рік, що передує попередньому року підвищення пенсії;

{Абзац перший пункту 3 в редакції Постанови КМ № 684 від 03.05.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 374 від 17.04.2008, № 198 від 11.03.2009; в редакції Постанов КМ № 308 від 14.04.2010, № 430 від 20.04.2011, № 257 від 26.03.2012}

розмір пенсій, обчислений відповідно до частин третьої, четвертої, двадцятої - двадцять другої статті 24 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” з урахуванням щомісячної державної адресної допомоги до пенсії (дотації), встановленої згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2004 р. № 1215 “Про підвищення рівня пенсійного забезпечення” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 38, ст. 2491, № 43, ст. 2827), щомісячної державної адресної допомоги до пенсії, встановленої згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 р. № 265 “Деякі питання пенсійного забезпечення громадян” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 25, ст. 785, № 74, ст. 2485; 2009 р., № 81, ст. 2742), доплати, встановленої згідно з пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2009 р. № 1309 “Про встановлення доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 94, ст. 3218), доплати, встановленої згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 5 травня 2010 р. № 331 “Деякі питання реалізації Закону України “Про Державний бюджет України на 2010 рік” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 33, ст. 1185), щомісячної державної адресної допомоги до пенсії, встановленої згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 р. № 656 “Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії інвалідам війни та учасникам бойових дій” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 57, ст. 1968);

{Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 198 від 11.03.2009; в редакції Постанов КМ № 308 від 14.04.2010, № 430 від 20.04.2011, № 257 від 26.03.2012}

розмір пенсій, обчислений відповідно до частини першої статті 54 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” з урахуванням підвищень у зв’язку із зростанням прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили працездатність, збільшення розміру пенсії згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2005 р. № 1293 “Про збільшення розмірів пенсії деяким категоріям громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 52, ст. 3328), щомісячної державної адресної допомоги до пенсії, встановленої згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 р. № 265 “Деякі питання пенсійного забезпечення громадян” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 25, ст. 785, № 74, ст. 2485; 2009 р., № 81, ст. 2742), доплати, встановленої згідно з пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2009 р. № 1309 “Про встановлення доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 94, ст. 3218), доплати, встановленої згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 5 травня 2010 р. № 331 “Деякі питання реалізації Закону України “Про Державний бюджет України на 2010 рік” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 33, ст. 1185), щомісячної державної адресної допомоги до пенсії, встановленої згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 р. № 656 “Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії інвалідам війни та учасникам бойових дій” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 57, ст. 1968), розмірів виплат, встановлених згідно з пунктом 3 постанови Кабінету Міністрів України від 6 липня 2011 р. № 745 “Про встановлення деяких розмірів виплат, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 55, ст. 2186);

{Абзац третій пункту 3 в редакції Постанови КМ № 374 від 17.04.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 198 від 11.03.2009; в редакції Постанов КМ № 308 від 14.04.2010, № 430 від 20.04.2011, № 257 від 26.03.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 264 від 15.04.2013}

розмір пенсій, обчислений особам з числа військовослужбовців строкової служби та членам їх сімей відповідно до статей 21, 22, 36 і 37 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” з урахуванням щомісячної державної адресної допомоги до пенсії, встановленої згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 р. № 265 “Деякі питання пенсійного забезпечення громадян” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 25, ст. 785, № 74, ст. 2485; 2009 р., № 81, ст. 2742), доплати, встановленої згідно з пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2009 р. № 1309 “Про встановлення доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 94, ст. 3218), доплати, встановленої згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 5 травня 2010 р. № 331 “Деякі питання реалізації Закону України “Про Державний бюджет України на 2010 рік” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 33, ст. 1185), щомісячної державної адресної допомоги до пенсії, встановленої згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 р. № 656 “Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії інвалідам війни та учасникам бойових дій” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 57, ст. 1968), розмірів виплат, встановлених згідно з пунктом 5 постанови Кабінету Міністрів України від 6 липня 2011 р. № 745 “Про встановлення деяких розмірів виплат, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 55, ст. 2186).

{Абзац четвертий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 374 від 17.04.2008, № 198 від 11.03.2009; в редакції Постанов КМ № 308 від 14.04.2010, № 430 від 20.04.2011, № 257 від 26.03.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 264 від 15.04.2013}

Для обчислення ПВ(1) застосовуються розміри пенсій, які склалися на 31 грудня року, що передує попередньому року підвищення пенсії, або на день призначення пенсії у разі, коли її призначено після 1 січня року, що передує року підвищення пенсії, або на день поновлення пенсії у разі, коли її поновлено після 1 січня року, що передує року підвищення пенсії;

{Абзац п'ятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 374 від 17.04.2008}

ПВ(2) - розмір пенсій, обчислений відповідно до статті 27 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” з урахуванням статті 28 зазначеного Закону або визначений згідно з пунктом 4 розділу XV “Прикінцеві положення” даного Закону з урахуванням підвищення розміру пенсій згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 р. № 1783 “Про заходи щодо поліпшення пенсійного забезпечення громадян” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 47, ст. 2431; 2004 р., № 10, ст. 616), доплати до пенсії, встановленої згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2004 р. № 943 “Про додаткові заходи щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 30, ст. 2008, № 36, ст. 2389), щомісячної державної адресної допомоги до пенсії (дотації), встановленої згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2004 р. № 1215 “Про підвищення рівня пенсійного забезпечення” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 38, ст. 2491), щомісячної державної адресної допомоги до пенсії, встановленої згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 р. № 265 “Деякі питання пенсійного забезпечення громадян” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 25, ст. 785, № 74, ст. 2485; 2009 р., № 81, ст. 2742), доплати, встановленої згідно з пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2009 р. № 1309 “Про встановлення доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 94, ст. 3218), доплати, встановленої згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 5 травня 2010 р. № 331 “Деякі питання реалізації Закону України “Про Державний бюджет України на 2010 рік” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 33, ст. 1185), щомісячної державної адресної допомоги до пенсії, встановленої згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 р. № 656 “Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії інвалідам війни та учасникам бойових дій” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 57, ст. 1968), підвищень до пенсії, встановлених згідно з пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. № 1381 “Про підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 2, ст. 51), пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2012 р. № 327 “Про підвищення рівня соціального захисту населення” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 32, ст. 1184);

{Абзац шостий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 684 від 03.05.2007, № 374 від 17.04.2008; в редакції Постанов КМ № 198 від 11.03.2009, № 308 від 14.04.2010, № 430 від 20.04.2011, № 257 від 26.03.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 264 від 15.04.2013}

розмір пенсій, обчислений відповідно до частин третьої, четвертої, двадцятої - двадцять другої статті 24 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” з урахуванням щомісячної державної адресної допомоги до пенсії (дотації), встановленої згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2004 р. № 1215 “Про підвищення рівня пенсійного забезпечення” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 38, ст. 2491, № 43, ст. 2827), щомісячної державної адресної допомоги до пенсії, встановленої згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 р. № 265 “Деякі питання пенсійного забезпечення громадян” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 25, ст. 785, № 74, ст. 2485; 2009 р., № 81, ст. 2742), доплати, встановленої згідно з пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2009 р. № 1309 “Про встановлення доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 94, ст. 3218), доплати, встановленої згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 5 травня 2010 р. № 331 “Деякі питання реалізації Закону України “Про Державний бюджет України на 2010 рік” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 33, ст. 1185), щомісячної державної адресної допомоги до пенсії, встановленої згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 р. № 656 “Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії інвалідам війни та учасникам бойових дій” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 57, ст. 1968), підвищень до пенсії, встановлених згідно з пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2012 р. № 327 “Про підвищення рівня соціального захисту населення” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 32, ст. 1184);

{Абзац сьомий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 374 від 17.04.2008; в редакції Постанов КМ № 198 від 11.03.2009, № 308 від 14.04.2010, № 430 від 20.04.2011, № 257 від 26.03.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 264 від 15.04.2013}

розмір пенсій, обчислений відповідно до частини першої статті 54 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” з урахуванням пунктів 9, 11 і 12 Порядку обчислення пенсій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1210 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 92, ст. 3343), та щомісячної державної адресної допомоги до пенсії, встановленої згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 р. № 265 “Деякі питання пенсійного забезпечення громадян” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 25, ст. 785), доплати, встановленої згідно з пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2009 р. № 1309 “Про встановлення доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 94, ст. 3218), щомісячної державної адресної допомоги до пенсії, встановленої згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 р. № 656 “Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії інвалідам війни та учасникам бойових дій” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 57, ст. 1968);

{Абзац восьмий пункту 3 в редакції Постанов КМ № 374 від 17.04.2008, № 198 від 11.03.2009, № 308 від 14.04.2010, № 430 від 20.04.2011, № 257 від 26.03.2012, № 264 від 15.04.2013}

розмір пенсій, обчислений особам з числа військовослужбовців строкової служби та членам їх сімей відповідно до статей 21, 22, 36 і 37 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” з урахуванням щомісячної державної адресної допомоги до пенсії, встановленої згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 р. № 265 “Деякі питання пенсійного забезпечення громадян” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 25, ст. 785, № 74, ст. 2485; 2009 р., № 81, ст. 2742), доплати, встановленої згідно з пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2009 р. № 1309 “Про встановлення доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 94, ст. 3218), доплати, встановленої згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 5 травня 2010 р. № 331 “Деякі питання реалізації Закону України “Про Державний бюджет України на 2010 рік” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 33, ст. 1185), щомісячної державної адресної допомоги до пенсії, встановленої згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 р. № 656 “Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії інвалідам війни та учасникам бойових дій” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 57, ст. 1968), підвищень до пенсії, встановлених згідно з пунктами 1 і 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. № 1381 “Про підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 2, ст. 51), пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2012 р. № 327 “Про підвищення рівня соціального захисту населення” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 32, ст. 1184).

{Абзац дев'ятий пункту 3 в редакції Постанов КМ № 374 від 17.04.2008, № 198 від 11.03.2009, № 308 від 14.04.2010, № 430 від 20.04.2011, № 257 від 26.03.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 264 від 15.04.2013}

Для обчислення ПВ(2) застосовується розмір пенсій, який склався на 31 грудня року, що передує року підвищення пенсії.

У разі коли коефіцієнт підвищення пенсійних виплат у минулому році становив менше ніж 1, для визначення коефіцієнта підвищення розміру пенсії у зв'язку із збільшенням середньої заробітної плати береться 1.

4. Коефіцієнт підвищення розміру пенсії у зв'язку із збільшенням середньої заробітної плати (КП(зп) обчислюється за такою формулою:

КП(зп) = КП : КП(п),

де

КП - коефіцієнт, що застосовується для підвищення розміру пенсії у відповідному році;


КП(п) - коефіцієнт підвищення пенсійних виплат у минулому році.

5. Розмір підвищення пенсії (Р(п) обчислюється за такою формулою:

Р(п) = П х КП(зп) - П,

де

П - розмір пенсії, зазначений у пункті 1 цього Порядку;


КП(зп) - коефіцієнт підвищення розміру пенсії у зв'язку із збільшенням середньої заробітної плати, обчислений згідно з пунктом 4 цього Порядку.

Сума, на яку підвищується пенсія, додається до розміру пенсійної виплати, що склався на останній день лютого року, в якому підвищується пенсія.

{Абзаци другий і третій пункту 5 замінено абзацом згідно з Постановою КМ № 374 від 17.04.2008}

{Пункт 6 виключено на підставі Постанови КМ № 430 від 20.04.2011}

7. Цифрові значення, одержані в результаті проведення розрахунків згідно з пунктами 3 і 4 цього Порядку, заокруглюються до п'ятого знака після коми.

{Порядок в редакції Постанови КМ № 675 від 26.04.2007}on top