Document 3406-IV, current version — Adoption on February 8, 2006

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про зняття з розгляду деяких законопроектів,
що стосуються вищої освіти

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Зняти з розгляду проекти законів України, що стосуються вищої
освіти, як такі, що об'єднані, відповідно до Постанови Верховної
Ради України N 1421-IV ( 1421-15 ) від 3 лютого 2004 року, в один
узгоджений законопроект про внесення змін до Закону України "Про
вищу освіту" (реєстр. N 3323):
проект Закону України про внесення змін до Закону України
"Про вищу освіту" (щодо студентського самоврядування) - реєстр.
N 2599;
проект Закону України про внесення змін до Закону України
"Про вищу освіту" (щодо призначення керівників) - реєстр. N 3401;
проект Закону України про внесення змін до Закону України
"Про вищу освіту" (щодо структурних підрозділів) - реєстр. N 4515;
проект Закону України про внесення змін до статті 49 Закону
України "Про вищу освіту" (щодо навчального навантаження
педагогічних працівників) - реєстр. N 5208;
проект Закону України про внесення змін до Закону України
"Про вищу освіту" (щодо навчальних закладів культури і мистецтв) -
реєстр. N 5478;
проект Закону України про внесення змін до Закону України
"Про вищу освіту" (щодо навчальних закладів з особливими умовами
навчання) - реєстр. N 5479;
проект Закону України про внесення змін і доповнень до Закону
України "Про вищу освіту" (щодо державного замовлення та посади
керівника навчального закладу) - реєстр. N 5497;
проект Закону України про внесення змін до Закону України
"Про вищу освіту" (щодо керівника навчального закладу) - реєстр.
N 5497-1;
проект Закону України про внесення змін до деяких законів
України (щодо освітньо-кваліфікаційних рівнів та розміру стипендій
за кошти державного або місцевого бюджетів) - реєстр. N 5498;
проект Закону України про внесення змін до Закону України
"Про вищу освіту" (щодо участі вищих навчальних закладів у
недержавному пенсійному забезпеченні) - реєстр. N 5630;
проект Закону України про внесення змін до Закону України
"Про вищу освіту" щодо самоврядування студентів і аспірантів та
їхньої участі у справах вищих навчальних закладів - реєстр.
N 6352;
проект Закону України про внесення змін до Закону України
"Про вищу освіту" (щодо рівності прав абітурієнтів) - реєстр.
N 7075;
проект Закону України про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо плати за навчання - реєстр.
N 7672.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 8 лютого 2006 року
N 3406-IVon top