Document 3387-IV, valid, current version — Adoption on January 19, 2006

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про некваліфіковані дії органів
виконавчої влади із забезпечення
споживачів України природним газом
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 26, ст.222 )

Верховна Рада України, розглянувши ситуацію, що склалася із
забезпеченням газом населення, соціально-побутової сфери та
промисловості у 2006 році, відзначає, що в результаті
некваліфікованих дій з боку органів виконавчої влади реальною є
загроза того, що Україна, її економіка і населення зазнають
значних втрат.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Доручити Рахунковій палаті до 15 лютого 2006 року провести
в межах своїх повноважень комплексну перевірку
фінансово-господарської діяльності Національної акціонерної
компанії "Нафтогаз України" за період 2004-2005 років і в
2006 році та її відносин з компанією "РосУкрЕнерго АГ".
2. Рекомендувати Генеральній прокуратурі України здійснити
перевірку та дати правову оцінку "Соглашению об урегулировании
отношений в газовой сфере", підписаному 4 січня 2006 року між
Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України", Відкритим
акціонерним товариством "Газпром" та компанією "РосУкрЕнерго АГ",
і діям посадових осіб України, які брали участь у його підготовці
і підписанні, та вжити невідкладних заходів для забезпечення
інтересів держави.
3. Звільнити Плачкова Івана Васильовича із займаної посади та
від виконання обов'язків Міністра палива та енергетики України.
4. Звільнити Головатого Сергія Петровича із займаної посади
та від виконання обов'язків Міністра юстиції України.
5. Висловити недовіру Івченку Олексію Григоровичу як голові
правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" і
рекомендувати Кабінету Міністрів України звільнити його із
займаної посади.
6. Звернути увагу Кабінету Міністрів України на недосконалу
кадрову політику в енергетичній сфері, що є однією з причин
погіршення стану справ у паливно-енергетичному комплексі держави.
7. Рекомендувати Кабінету Міністрів України терміново
затвердити новий склад наглядової ради Національної акціонерної
компанії "Нафтогаз України" для посилення контролю за діяльністю
компанії на відповідність законодавству та національним інтересам
України, переглянути склад наглядових рад у інших державних
компаніях-монополістах, а також утворити такі органи у всіх
державних компаніях-монополістах, у яких відсутні наглядові ради.
8. Зобов'язати Кабінет Міністрів України усі відносини з
Російською Федерацією, Туркменистаном, Узбекистаном та
Казахстаном, які стосуються забезпечення України природним газом,
врегульовувати на основі міжурядових угод із наступною
обов'язковою їх ратифікацією Верховною Радою України.
9. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 19 січня 2006 року
N 3387-IVon top