Document 3382-VI, valid, current version — Adoption on May 19, 2011
( Last event — Entry into force, gone June 18, 2011. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 56
Господарського процесуального кодексу України
щодо порядку надсилання копії позовної заяви
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 45, ст.491 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Частину першу статті 56 Господарського процесуального
кодексу України ( 1798-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1992 р., N 6, ст. 56) викласти в такій редакції:
"Позивач, прокурор чи його заступник зобов'язані при поданні
позову надіслати сторонам копії позовної заяви та доданих до неї
документів відповідно до кількості відповідачів та третіх осіб
листом з описом вкладення".
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 19 травня 2011 року
N 3382-VIon top