Document 3366-IV, current version — Adoption on January 18, 2006

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про направлення на повторне перше читання
проекту Закону України про внесення змін до статті 34
Закону України "Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування від нещасного випадку на
виробництві та професійного захворювання,
які спричинили втрату працездатності"

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Проект Закону України про внесення змін до статті 34 Закону
України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування
від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,
які спричинили втрату працездатності" (реєстр. N 7742), поданий
народним депутатом України Бондарчуком О.В., направити на повторне
перше читання.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 18 січня 2006 року
N 3366-IVon top