Document 336-VIII, valid, current version — Adoption on April 21, 2015
( Last event — Entry into force, gone April 25, 2015. Take a look at the history? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань забезпечення діяльності органів прокуратури

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 25, ст.199)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. Пункт 4 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 12 лютого 2015 року № 192-VIII "Про забезпечення права на справедливий суд" доповнити абзацом третім такого змісту:

"Скликання та проведення всеукраїнської конференції працівників прокуратури для призначення членів Вищої ради юстиції до набрання чинності Законом України "Про прокуратуру" № 1697-VII від 14 жовтня 2014 року здійснюються в порядку, затвердженому Генеральним прокурором України".

2. У розділі II Закону України від 12 лютого 2015 року № 198-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України та Національного агентства з питань запобігання корупції":

в абзаці третьому слова та цифру "абзаців другого - четвертого підпункту "а" та підпункту "б" підпункту 6" виключити;

доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"абзаців другого - четвертого підпункту "а" та підпункту "б" підпункту 6 пункту 1 розділу I цього Закону, які набирають чинності після початку діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
21 квітня 2015 року
№ 336-VIII
on top