Document 3355-XII, valid, current version — Revision on January 1, 2004, on the basis - 889-IV

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до
деяких законодавчих актів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 34, ст.356 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 168/97-ВР від 03.04.97, ВВР, 1997, N 21, ст.156
N 889-IV ( 889-15 ) від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 37, ст.308
- набирає чинності з 01.01.2004 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до законодавчих актів України такі зміни і
доповнення:
1) у Законі України "Про оподаткування доходів підприємств і
організацій" ( 2146-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992
р., N 23, ст. 333):
пункт 2 статті 1 виключити;
пункт 3 статті 4 після слів "не менше 80 процентів"
доповнити словами "а також підприємств і організацій
агропромислового комплексу по обслуговуванню
сільськогосподарського виробництва";
пункт 1 статті 5 доповнити підпунктами "и", "і", "ї":
"и) підприємства - з доходу, одержуваного від виробництва
сільськогосподарської продукції, включаючи продукцію рибництва,
за винятком продукції квітково-декоративного рослинництва; і) підприємства - з доходу, одержуваного від переробки
виробленої сільськогосподарської продукції на власних переробних
потужностях, за винятком доходу, одержуваного від виробництва
спирту, лікеро-горілчаних виробів, вина, пива, хутряних та
тютюнових виробів, а також виноматеріалів, крім тих, що
реалізуються для наступної переробки; ї) будівельні, монтажні, проектні та інші підприємства і
організації - з доходу, одержуваного в результаті спорудження в
сільській місцевості житла, об'єктів побуту, культури, торгівлі,
охорони здоров'я, фізкультури та спорту, освіти, зв'язку, шляхів,
енергетичних, газових і водорозподільних систем, тваринницьких
приміщень, інженерно-технічних комплексів, машинно-тракторного
парку та інших об'єктів, які впливають на поліпшення соціального
становища села, а також підприємства по виробництву будівельних
матеріалів і конструкцій, деталей, обладнання тощо - в частині
доходу, одержуваного від реалізації власної продукції для
зазначених цілей";
2) доповнити статтю 11 Закону України "Про Державний бюджет
України на 1993 рік" ( 3091-12 ) після слів "їх підпорядкування"
словами "крім підприємств і організацій агропромислового
комплексу";
( Підпункт 3 пункту 1 втратив чинність на підставі Закону
N 889-IV ( 889-15 ) від 22.05.2003 )
( Підпункт 4 пункту 1 втратив чинність на підставі Закону
N 168/97-ВР від 03.04.97 )
2. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 1 липня 1993 року
N 3355-XIIon top