Document 3354-VI, valid, current version — Adoption on May 12, 2011
( Last event — Entry into force, gone June 13, 2011. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 143
Сімейного кодексу України
щодо обов'язку батька забрати дитину
з пологового будинку
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 45, ст.488 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Частину другу статті 143 Сімейного кодексу України
( 2947-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 21-22,
ст. 135) доповнити абзацом другим такого змісту:
"Батько, який не перебуває у шлюбі з матір'ю дитини,
батьківство якого визначено у свідоцтві про народження дитини або
визнано за рішенням суду, зобов'язаний за повідомленням служби у
справах дітей, що здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України, забрати дитину для утримання та виховання з
пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров'я, якщо
цього не зробила мати дитини. У разі якщо батько не перебуває у
шлюбі, він набуває статусу одинокого батька".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності через десять днів з дня його
опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня
набрання чинності цим Законом визначити порядок повідомлення
батька, який не перебуває у шлюбі з матір'ю дитини, про обов'язок
забрати дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони
здоров'я.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 12 травня 2011 року
N 3354-VIon top