Document 3352-IV, valid, current version — Adoption on January 17, 2006
( Last event — Entry into force, gone January 1, 2007. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 3 Декрету
Кабінету Міністрів України
"Про державне мито"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 19-20,
ст.164 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до пункту 3 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів
України від 21 січня 1993 року N 7-93 ( 7-93 ) "Про державне мито"
(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113;
1995 р., N 30, ст. 229; 1999 р., N 44, ст. 386; 2004 р., N 11,
ст. 140) такі зміни:
1) підпункт "в" викласти у такій редакції:

"в) за посвідчення договорів 0,1 відсотка вартості
купівлі-продажу майна державних майна, що викуповується"; підприємств
2) підпункт "у" викласти у такій редакції:
"у) за нотаріальне посвідчення
договорів:
застави 0,01 відсотка предмета
застави, але не менше 5
неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян і не більше
50 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян
оренди (суборенди) об'єктів 0,01 відсотка суми договору, нерухомості але не менше 5
неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян і не більше
50 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян
оренди (суборенди) земельних 0,01 відсотка від грошової ділянок оцінки земельної ділянки,
яка встановлюється за
методикою, затвердженою
Кабінетом Міністрів України.
У разі відсутності грошової
оцінки земель - 1 відсоток
суми договору, але не менше
одного неоподатковуваного
мінімуму доходів громадян".
2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2007 року.
Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 17 січня 2006 року
N 3352-IVon top